11. SINIF TARİH DERSİ ÜNİTE KONULARI

11. SINIF TARİH DERSİ ÜNİTE KONULARI

11. Sınıf Tarih Dersi Ünite konularına göre konu adları vardır. Dilediğiniz konuları bulabilir ve çalışabilirsiniz.

SESLİ ANLATIM

SES DOSYALARI-SESLİ ANLATIM: LİSE; 1, LİSE: 2, LİSE: 3, LİSE: 4

ÜNİTE KONULARI (DERS KİTABI PDF) ÜNİTE KONULARININ ADLARI

I. ÜNİTE

DURAKLAMA DÖNEMİ

DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI DEVLETİ

Duraklama Dönemi Osmanlı Padişahları
Duraklama Dönemi Osmanlı Genel Durumu
DURAKLAMA DÖNEMİ AVRUPA
Coğrafi Keşifler
Avurpa Tarihi Ünite Konuları
Antlaşmalar
Westphalia Antlaşması
Rönesans ve Reforum Hareketleri
XVII. ve XVIII. Yüzyılda Avrupadaki Siyasi Gelişmeler

Modern Devlet Anlayışının Doğması

Avrupa'da Bilimsel Gelişmeler
Duraklama Dönemi Osmanlı Padişahları
OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ
Ferhatpaşa-Serav ve Nasuh Paşa Antlaşmaları

Kasr-ı Şirin Antlaşması
OSMANLI - LEHİSTAN İLİŞKİLERİ
 Hotin Seferi

Osmanlı Venedik İlişkileri
DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI-AVUSTURYA İLİŞKİLERİ
  Haçova Savaşı ve Zitvatorok Antlaşması
  Osmanlı Avusturya Savaşı ve Vasvar Antlaşması
     (1658-1664)

İKİNCİ VİYANA KUŞATMASI
  Kutsal İttifak
  Salankamen ve Zenta Yenilgisi

  Karlofça Antlaşması -1699
Osmanlı-Venedik İlişkileri
OSMANLI-RUSYA İLİŞKİLERİ
Bahçesaray Antlaşması

DURAKLAMA DÖNEMİ YAPILAN ISLAHATLAR-DEĞİŞİM VE YENİLEŞME 

I. Mahmut Dönemi Yapılan Islahatlar

 

I. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

DEĞERLENDİRME SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

TEST:1

TEST: 2

Kısa Cevaplı Sorular

Doğru-Yanlış Soruları

II. ÜNİTE

GERİLEME DÖNEMİ

Gerileme Dönemi Padişahları
17. Yüzyıl Islahatları; Değişim ve Yenilenme
18. Yüzyıl Avrupa, Sosyal, Kültürel Gelişmeler

Rönesan Hareketleri

Reform Hareketleri

Yakın Çağ'da Avrupa'da Bilimsel Alandaki Gelişmeler OSMANLI - İRAN İLİŞKİLERİ
  1724 İstanbul, 
1732 Ahmet Paşa ve 
1746 Kerden Antlaşması
OSMANLI FRANSIZ İLİŞKİLERİ
OSMANLI İNGİLTERE İLİŞKİLERİ
KAPİTÜLASYONLAR

GERİLEME DÖNEMİ OSMANLI-RUS İLİŞKİLERİ
1711 Purut Savaşı
1739 Belgrat Antlaşması

1740 Kapitülasyonları
1768-1774 Osmanlı Rus Savaşları
Küçük Kaynarca Antlaşması

Kırım Meselesi
1792 Yaş Antlaşması

OSMANLI AVAUSTURYA-VENEDİK İLİŞKİLERİ
  1718 Pasarofça Antlaşması
  1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya İlişkileri
  ve 1739-Belgrat Antlaşması

1791 Osmanlı Avusturya İlişkileri ve 
Ziştovi Antlaşması

II. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

TEST: 1

TEST DENEME: 2

TEST: 3

III. ÜNİTE

DAĞILMA DÖNEMİ

III. Selim Dönemi
II. Mahmut Dönemi
Sultan Abdulmecit
Sultan Abdulaziz
II. Abdulhamit
V. Mehmet Reşat
VI. Mehmet Vahdettin

sLAYT

XVIII-XX. YÜZYIL SİYASİ GELİŞMELERİ (1774-1914) 
Şark Meselesi (Doğu Sorunu)
Milli Mücadele Dönemi Şark Meselesi
Viyana Kongresi ve Uluslararası Sorunlar
İSYANLAR
Sırp İsyanı ve Bükreş Antlaşması
Rum İsyanı ve Edirne Antlaşması 1829
Tepe Delenli Ali Paşa İsyanı
Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın İsyanı
Yeniçeri Ocağının Kaldırılması
Hünkâr İskelesi Antlaşması
Kütahya Antlaşması
Balta Limanı Ticaret Antlaşması
1841 Londra Konferansı -Boğazlar Sorunu
Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması (1853-1856)
Kutsal Yerler Sorunu
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Berlin Antlaşması (93 Harbi)
Ermeni Sorunu
Almanya ve İtalya Devletlerinin Kurulması
Vahabilik
OSMANLI-RUSYA REKABETİ (1768-1914) 

Trablusgarp Savaşı
Reval Görüşmeleri

Balkan Savaşları

Makedonya Sorunu
I. Dünya Savaşı

III. ÜNİTE DEĞERLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

TEST: 1

Test: 2

IV. ÜNİTE

DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

İHTİLALLER ÇAĞI 
OSMANLI DEVLETİ’NDE MODERN ORDUYA GEÇİŞ 
XIX. YÜZYILDA SOSYAL HAYATTAKİ DEĞİŞİMLER 
OSMANLI DEVLETİ’NDE DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ 
OSMANLI DEVLETİ’NDE DARBELER   
 
IV. ÜNİTE DEĞERLENDİRME  
V. ÜNİTE EL EMEĞİNDEN MAKİNELEŞMEYE 
OSMANLI DEVLETİ’NDE SANAYİLEŞME ÇABALARI 
EKONOMİYİ DÜZELTME ÇABALARI   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRM

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME                                    

 
IV. ÜNİTE EL EMEĞİNDEN MAKİNELEŞMEYE 
OSMANLI DEVLETİ’NDE SANAYİLEŞME ÇABALARI 
EKONOMİYİ DÜZELTME ÇABALARI   ÖLÇME VE DEĞERLENDİRM
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME  

 

 

Test Denemesi:

11. SINIF TARİH SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI     

 

Google+ WhatsApp