Kütahya Antlaşması

  • Yunan isyanını bastıran Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın, Mora Yarımadası elden çıkınca Suriye ve Girit valiliklerini istemesi
  • Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın daha fazla güçlenmesini istemeyen II. Mahmut’un bu valilikleri vermemesi
  • Suriye ve Girit valiliklerini alamayan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyan etmesiyle Mısır sorunu başlamış oldu.
  • Kavalalı, oğlu İbrahim Paşa’yı 1831’de Suriye üzerine gönderdi. Osmanlı ordusunu yenen İbrahim Paşa Çukurova ve Konya’yı aşarak Kütahya’ya kadar ilerlemesi üzerine II. Mahmut İngiltere ve Fransa’dan yardım istedi fakat alamayınca Rusya’dan yardım istemek zorunda kaldı. (Denize düşen yılana sarılır)
  • Rus donanmasının 1833’te İstanbul’a gelmesi, İngiltere ve Fransa’yı harekete geçirdi. İngiltere ve Fransa, Rusya’nın Osmanlı’ya yardım etmesini ve Osmanlı’ya yakınlaşmasını istemiyordu. Rusya İstanbul’dan uzaklaştırılmalıydı. O halde vali ile padişah uzlaştırılmalıydı. (Olay uluslararası hale geldi)
  • Kütahya Antlaşması:
  • İngiltere ve Fransa’nın baskısı ile 1833 yılında Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Osmanlı Devleti ile KÜTAHYA ANTLAŞMASI’nı imzaladı. Buna göre; Mehmet Ali Paşa’ya Mısır’a ek olarak Suriye(Şam) ve Girit valilikleri, İbrahim Paşaya da Cidde ve Adana Valilikleri verilecekti.
  • Kütahya Antlaşması ile Osmanlı bir valisine boyun eğmiş oldu. Buna rağmen II. Mahmut kendini güvende hissetmedi. Ruslarla bir ittifak ve yardımlaşma antlaşması imzaladı.

Google+ WhatsApp