Kategori : Lise 2: Kuruluş-Yükseliş Dönemi Osmanlı Tarihi

Moğollar

Moğollar

Karakurum Merkez olmak üzere “Cengiz” unvanı alan Temuçin tarafından kurulmuştur.

Kayıların Anadolu'ya Gelişi

Kayıların Anadolu'ya Gelişi

Kayılar Anadolu'ya Ertuğrul Gazi döneminde önce Ahlat'a ardından Ankara Karacadağ yöresine ve ardından da Alaaddin Keykubat tarafından sınır güvenliğini sağlamak için bir uç bölgesi olan Bilecek Söğüt'e yerleştirildiler

Haçlı Seferleri

Haçlı Seferleri

Orta Çağ'da Haçlılar; Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklularının birbirleriyle mücadeleleri, taht kavgaları nedeniyle İslam dünyası yıpranmıştı. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Batı dünyası İslam Ülkelerine 8 Haçlı Seferi düzenlemişlerdir.

TÜRKİYE SELÇUKLULARI

TÜRKİYE SELÇUKLULARI

Türkiye Selçukluları Süleyman Şah tarafından İznik Merkez olmak üzere 1077 tarihinde kurulmuştur.

10. Sınıf 3. Ünite; Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

10. Sınıf 3. Ünite; Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

10. Sınıflar 3. Ünite konularının özet anlatımıdır. Osmanlıların beylikten kısa sürede büyüyerek imparatorluk sistemine geçişi ile ilgili devletin yönetim anlayışı hakkında özet ders notlarıdır. Kaynak olarak Milli Eğitim'in Ders kitabından yararlanılmıştır.