Kategori : Lise 1: Genel Türk Tarihi

Genel Türk Tarihi Ünite Konuları

Genel Türk Tarihi Ünite Konuları

İslamiyet öncesi kurulan Türk Devletlerine Eski Türkler veya İlk Türkler olarak adlandırılmıştır. Bunlardan bazılarını sayacak olursak; İskitler, Asya Hunları, Avrupa Hunları, Göktürkler, Uygurlar, Türkişler, Hazarlar gibi.

Moğollar

Moğollar

Moğal Devlet'i Cengiz Han tarafından kuruldu.

Asya Hunları

Asya Hunları

Türklerde Devlet ve Toplum Yapısı Geleneği

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü

Orta Asya Türk göçleri ekonomik, siyasal ve iklimsel nedenlerden dolayı meydana gelmiştir.

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hunlarının bilinen ilk hükümdarı Balamirdir.