Kategori : Lise 1: Genel Türk Tarihi

Moğollar

Moğollar

      Karakurum Merkez olmak üzere “Cengiz” unvanı alan Temuçin tarafından kurulmuştur. Cengiz Han’ın ölümünden sonra 1227’de dört kola ayrıldı.

Asya Hunları

Asya Hunları

Türklerde Devlet ve Toplum Yapısı Geleneği

Kavimler Göçü

Kavimler Göçü

Orta Asya Türk göçleri ekonomik, siyasal ve iklimsel nedenlerden dolayı meydana gelmiştir.