9. Sınıf Tarih-Genel Türk Tarihi- Ünite Konuları

9. Sınıf Tarih-Genel Türk Tarihi- Ünite Konuları

İslamiyet'ten Önce kurulan eski Türklerin tarihi bilgileri yer almaktadır

Dinleyerek Tarih Dersine Çalış
Dinyelerek Tarih Dersi Öğren

KURULDUĞU DÖNEM

VE ÇAĞ

KURULAN TÜRK DEVLETLERİ

9. SINIF 4. ÜNİTE İLK TÜRKLER

İLK TÜRKLER (ESKİ TÜRKLER)

 

SLAYT

İSKİTLER
TÜRK ADININ ANLAMI
ORTA ASYA TÜRK KÜLTÜR BÖLGELERİ
KAVİMLER GÖÇÜ
İLK TÜRK DEVLETLERİ
ASYA HUNLARI
Asya Hunlarında Devlet Anlayışı ve Toplumsal Yaşam
 Büyük Hun İmparatorluğu -Asya Hunları
AKHUNLAR (EFTALİTLER)
AVRUPA HUNLAR
GÖKTÜRKLER
UYGURLAR
TÜRKİŞLER
AVARLAR
HAZARLAR
BULGARLAR, MACARLAR, PEÇENEKLER

DENEME TESTİ: 1

Soru-Cevap Metodu ile Tekrer

Turan Bozkır Hilal Taktiği

İLK MÜSLÜMÜN TÜRK DEVLETLERİ

(TÜRK - İSLAM DEVLETLERİ)

YENİ

Google+ WhatsApp