Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti

Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti

 

ÜNİTE KONULARI
Oğuzlar
Anadolu'ya Türkiye İsminin Verilmesi
Anadolu'nun Fethi ve Türkiye Tarihi
1. Anadolu'da İlk Müslüman Türk Beylikleri
Saltuklular
Mengücekler
Danişmentliler
Artukoğulları
Çaka Beyliği
Anadolu'da Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Özellikleri
Anadoluda Kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk Tarihindeki Önemi
2. Türkiye Selçukluları
3. Haçlı Seferleri
4. Moğollar ve Kösedağ Savaşı

6. Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti
   
Kayıların Anadolu'ya Gelişi
   Osman Bey Dönemi
   Orhan Bey dönemi
   I. Murat Dönemi
   Yıldırım Bayezit Dönemi
   Fetret Dönemi

   I. Mehmet Çelebi (1413-1421)
   II. Murat Dönemi (1421-1451)
   Osmanlı Haçlı İlişkileri:
                         
 Sıprsındığı Savaşı
                           1389 I. Kosova Savaşı
                           Edirne-Segedin Antlaşması
                          1444 Varna Savaşı
                         1448 II. Kosova Savaşı


Kuruluş Dönemi Osmanlı Haritası

 

 

 

 

Google+ WhatsApp