I. Mehmet Çelebi (1413-1421)

I. Mehmet Çelebi (1413-1421)

Mehmet Çelebi kardeşlerini yenilgiye uğratarak 11 yıllık taht kavgalarına son vererek tek başına tahta oturdu

I. MEHMET (Çelebi) DÖNEMİ (1413-421):

Fetret Devri sonunda kardeşlerini yenerek 1413 tarihinde tek başına tahta oturdu.

Dağılan Anadolu birliğini yeniden sağladı. Bunun için Aydınoğullarından İzmir’i, Karamanoğullarından Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir’i aldı. Menteşeoğulları ve Tekeoğulları da Osmanlılara bağlılıklarını bildirdiler.

 Bu Dönemin Önemli Olay ve Gelişmeler

1. Osmanlı-Venedik Savaşı (1416):

Venediklerin Osmanlı ticaret gemilerine saldırması üzerine Gelibolu tersanesi daha da gelişti ve burada hazırlanan bir donanma, 1416’te, Ege denizine açıldı. 1416’da Marmara adası ile Gelibolu arasında Çalı Bey komutasındaki Osmanlı donanması Venediklerle yapılan ilk deniz savaşında yenildi. Çalı Bey şehit edildi.  Osmanlılar bu donanma savaşında yenildiler ama tecrübe kazandılar. Venediklerle yapılan bu savaş 1430 yılına kadar devam etti. II. Murat döneminde (1430) yılında Selanik, Yanya ve Serez Osmanlı topraklarına katıldı. Ayrıca Orta ve Güney Arnavutluk’da da Osmanlıların egemenliği kuruldu.

2. Şeyh Bedrettin Olayı:

Şeyh Bedrettin ve müritlerinin dini ve sosyal içerikli bir ayaklanma çıkardılar. Şeyh Bedrettin ve müritleri etkisiz hale getirilerek idam edilmiştir.

 3. Şehzade Mustafa Sorunu:

Timur’un elinde tutsak olan şehzade Mustafa’nın isyanı bastırıldı.

Balkanlar’da otorite yeniden sağlandı.

1421’de ölümü üzerine yerine oğlu II. Murat geçti.

Not:

1. I. Mehmet; Osmanlı Devleti’ni yeniden eski gücüne kavuşturmuştur. Bu nedenle devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilir.

2. Devrin en önemli olayı Şeyh Bedrettin ayaklanmasıdır. Dini karakterli bu ayaklanma devletin düzenini değiştirmeye yöneliktir.

 

Google+ WhatsApp