Oğuzlar-Oğuz Yabgu Devleti

Oğuzlar-Oğuz Yabgu Devleti

Oğuzlar, günümüzde Türkiye, Balkanlar, Azerbaycan, İran, Irak ve Türkmenistan’da yaşamaktadırlar.

Oğuzlara:

 Arapların “guz”,

Bizansların “uz”,

Rusların “Tork (Torki)” adı ile bahsetmişlerdir.

Oğuz’un kelime anlamı:

"boylar, kabileler" demektir.

Anadolu ağzında İyi huylu (kimse) anlamında kullanılmıştır. 

Oğuzlar, İslâmiyet’i kabul ettikten sonra Türkmen adını almışlardır.

Oğuz’un kelime anlamı:

"boylar, kabileler" demektir.

Anadolu ağzında İyi huylu (kimse) anlamında kullanılmıştır.

XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyudur Oğuzlar.

   Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzlar;

   Kökeni, Oğuz’a dayanan bütün Türk boyları; Üçok ve Bozok kollarında türemişlerdir.

 Oğuz adından ilk kez Orhun Kitabeleri’nde bahsedilmiştir.

Uygurların egemenliğinde yaşayan Oğuzlar, Uygur Devleti yıkıldıktan sonra Seyhun Nehri çevresinde Oğuz Yabgu Devleti’ni kurdular.
    X. yüzyılın başlarında Hazar Denizi ile Seyhun Irmağı arasında; başkent “Yenikent” olmak üzere bir devlet kurdular.

Oğuz Devleti’ni “yabgu” unvanı verilen bir hükümdar yönettiği için bu devlete “Oğuz Yabgu Devleti” adı verilmiştir.

 Selçuk Bey; Oğuzların Üç Ok koluna mensup Kınık boyundandır.

Selçuk Bey hükümdarla arası açılınca; kendisine bağlı olanlarla Seyhun ırmağı kıyısında Türklerle Müslümanlar arasında yer alan Cent şehrine yerleşti. Samanilerin etkisiyle zamanla İslamiyet Oğuzlar arasında yayıldı. Çoğunluğu Müslüman olan bu bölgede siyasi etkinliğini artırmak için kendisine bağlı olanlarla birlikte Selçuk Bey Müslüman oldu.

XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyudur Oğuzlar.

 

Google+ WhatsApp