BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI:

  • BALTA LİMANI TİCARET ANTLAŞMASI:
  • (OSMANLI EKONOMİSİNİ FELÇ EDEN ANTLAŞMA)
  • Osmanlı Devleti Mısır ve Boğazlar sorununu çözüp, devleti dağılmaktan kurtarmak için İngiltere’nin desteğine ihtiyaç duyuyordu. Bunun için 1838 yılında İngiltere ile Balta Limanı Ticaret sözleşmesini imzaladı, 1839’da da Tanzimat Fermanı’nı ilan etti.
  • 1838 Balta Limanı Ticaret Antlaşması ile ülkemize giren yabancı mallar artmış, ticari gelirlerin büyük bölümü İngilizlerin eline geçmiştir. Yabancı tüccarlar yerli tüccarlar karşısında büyük avantajlar elde etmiştir. Yerli sanayiyi (Lonca teşkilatını) çökerten antlaşmadır.
  • Kısa sürede Osmanlı Ekonomisi çöktü. Dışarıdan yüksek faizlerle borç para alındı. Alınan borçlar ödeyemeyince Duyun-u Umumiye ilan edildi. Buna göre devlete ait gelir getiren kaynaklar, maden ocakları, tuz madenleri v.s. gibi kaynaklara el konuldu. 

Google+ WhatsApp