Pasorofça Antlaşması 1718

Pasorofça Antlaşması 1718

Karolofça Antlaşması ile Venedik'e Brakılan Mora Yarımadasında Ortodoks Rumlarının Osmanlılardan yardım istemesi üzerine Osmanlı-Venedi ve Avusturya ile savaşlar oldu. Osmanlılar Petervaradin Savaşında Avusturya ve Venedik'e yenilerek Pasrofça antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

OSMANLI -VENEDİK İLİŞKİLERİ

 Mora Yarımadası’nın Geri Alınması:
-Venedik; Ortadoks Mezhebi’nden olan Mora halkına karşı baskı uygulaması nedeniyle Osmanlılardan yardım istenmesi
-Venediklerin Akdeniz’deki Osmanlı gemilerine saldırması
-Karadağ halkını Osmanlılara karşı kışkırtması
nedenlerinden dolayı Osmanlı Ordusu karadan ve denizden harekete geçerek Mora’ya saldırıda bulunarak Mora'yı aldı (1715). 

 OSMANLI-VENEDİK, OSMANLI -AVUSTURYA İLİŞKİLERİ VE PASAROFÇA ANTLAŞMASI (1715-1718):
Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma ümidindeydi. Bu sıralarda Mora halkının yardım çağrısı üzerine, Venediklere karşı sefere çıkıldı ve Mora Yarımadası’nın tamamı ele geçirildi. Hemen sonra Korfu Adası da Osmanlılar tarafından kuşatıldı. Başlangıçta sessiz kalan Avusturya, daha sonra sıranın kendisine gelebileceği endişesiyle Venedik ile İttifak yaptı.   
     Avusturya bu durumun Karlofça Antlaşması’na aykırı olduğunu ileri sürerek Osmanlı’dan tazminat istedi. Osmanlı Devleti bunun üzerine Avusturya’ya da savaş ilan etti (1716).
    Avusturya ile Petervaradin’de yapılan savaşta Osmanlı Ordusu taktik hatası yüzünden yenildi, komutan Veziriazam Damat Ali Paşa savaşta şehit edildi.
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa sadrazam olunca barışçı bir siyaset izledi. İngiltere ve Hollanda’nın aracılığı ile "Pasarofça Antlaşması" imzalandı (1718).
Yapılan antlaşmaya göre:
       -Mora Yarımadası ve Girit İskelesi Osmanlılara bırakıldı.       -      
      -Belgrad, Banat, Sırbistan'ın kuzeyi ve Eflâk'ın batısı Avusturya'ya verildi. 
       -Dalmoça kıyıları, Arnavutluk ve Hersek kıyılarındaki bazı kaleler ve adalar Venediklilere bırakıldı.
 
       Böylece Venedikliler Ege kıyılarından uzaklaştırılmış oldu. 

 Savaşın Önemi: 
Osmanlı Toprak kaybettiği ikinci önemli antlaşmadır.
Lale devri bu antlaşmadan sonra başlamıştır.
Mora geri alınmış, Belgrat Avusturya’ya bırakılmıştır. 

       Belgrat'ın Avusturya'nın eline geçmesi bölgedeki güçler dengesinin Osmanlı Devleti'nin aleyhine dönmesine neden oldu. Avusturya'nın bundan sonra Osmanlıların elindeki Balkanlara dönmesi nedeniyle Osmanlı Avusturya için yeni önlemler almaya çalışmıştır. 
Bu anlaşma ile Osmanlı devleti kaybettiği toprakları geri alma umutlarını sonlandırmıştır. Osmanlı bu antlaşmadan sonra savunmaya çekilmiştir.

Google+ WhatsApp