Prut Savaşı -1711

Prut Savaşı -1711


Bu dönemde Rusya, Çar I. Petro tarafından yönetiliyordu.
Sebepleri:
İsveç Kralı Şarlken’in Poltova Savaşı’nda Rus Çarı I. Petro’ya  yenilerek yaralı bir halde Osmanlı imparatorluğuna sığınması üzerine Ruslar sınırdan Osmanlı topraklarına girdiler ve yakıp-yıkma hareketlerine giriştiler. Bunun üzerine Rusların Balkan halklarını kışkırtıcı özellikleri de göz önüne alınarak Ruslara savaş açıldı. Yenilen Rusya ile bir antlaşma yapıldı.
     Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa;
 Yeniçerilere güvenmemesi 
Osmanlı ordusunda malzemenin yetersizliği
Rus ordusuna yardım gelebileceği endişesi üzerine Ruslarla zayıf bir antlaşma yaptı.
 
Ruslarla yapılan Prut  antlaşmasına göre:
 1. Karlofça antlaşmasına göre kaybedilen Azak kalesi geri alındı.
 2. Ruslar İstanbul'da elçi bulunduramayacak.
 3. Lehistan krallığına karışmayacak ve İsveç kralının ülkesine dönmesi için yol açacaktılar.

      Nitekim daha sonra bu karara Ruslar tarafından uyulmamıştı. Sadrazam da hatası yüzünden Padişah tarafından idam edilmişti. 

Savaşın Önemi:
İstanbul Anlaşması ile kaybedilen yerler geri alındı.
Ancak devlet adamlarının ileri görüşlü olmamaları Prut Antlaşması’ndan gereği gibi yararlanılmasını engellemiştir.  
Osmanlıların Prut Savaşını kazanması Karlofça Antlaşmaları ile elden çıkan toprakların geri alınabileceği umudunu güçlendirmiştir.

 

Google+ WhatsApp