Gerileme Dönemi Osmanlı Devleti

Gerileme Dönemi Osmanlı Devleti

Prut Savaşı Osmanlılara Karlofça antlaşmasında kaybettikleri yerleri geri alabilecekleri ümidini doğurdu.

1. DURAKLAMA DÖNEMİ
2. Duraklama Döneme Kısı Tekrar-Özet
3. 17. Yüzyıl'da Avrupa
4. Test Duraklama Dönemi
5. GERİLEME DÖNEMİ

DURAKLAMA DÖNEMİ ASYA VE AVRUPA'DAKİ GENEL DURUM

GERİLEME DÖNEMİ GENEL DURUM
1. Osmanlı Rus İlişkileri ve Prut Savaşı (1711) 
2. Osmanlı -  Venedik İlişkileri
                       Avusturya İlişkileri
                       Pasorofça Antlaşması (1718)

3. Osmanlı İran İlişkileri
                      İstanbul Antlaşması (1724)
                      Ahmet Paşa Antlaşması (1732)
                      Kerden Antlaşması (1746) 

4. Osmanlı - Rus
                      Avusturya Savaşları ve Belgrat Antlaşması (1739)

5. Osmanlı - Rus - İlişkileri ve Küçük Kaynarca Antlaşması (1774)
6. Osmanlı -Rus İlişkileri ve Yaş Antlaşması
                   Avusturya İlişkileri ve Ziştovi Antlaşması

7. XVII VE XVIII. YÜZYILDA AVRUPA

    -Sosyal, Kültür, Bilim ve Toplumsal Alanda Gelişmeler

    -Siyasi Alanda Avrupa'daki Gelişmeler

    -Rönesans Hareketleri

   -Reform Hareketleri

7. Gerileme Dönemi Örnek Test Soruları
 

GERİLEME DÖNEMİ PADİŞAHLARI

Padişahlar    

Tarih                       

II. Mustafa

 (1695 – 1703)

III. Ahmet

 (1703 – 1730)

I. Mahmut

 (1730 – 1754)

III. Osman

 (1754 – 1757)

III. Mustafa

 

 (1757 – 1774) (Kederinden  öldü)

I.Abdülhamit

 (1774 – 1789)

 (Kederinden öldü)

III. Selim

 (1789 – 1807)

 Tahtan indirilerek öldürüldü.

IV. Mustafa

 (1807 – 1808)

öldürüldü

 

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN DIŞ İLİŞKİLERİ

 

XVIII. Yüzyılda Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti dış siyasette kaybettiği toprakları geri alabilmek için Rusya, Venedik ve Avusturya ile savaşlar yaptı. 

       Ayrıca bu dönemde doğuda İran'daki iç karışıklıklardan yararlanarak İran ile de savaşlar yapılmıştır. 

Fakat kaybettiği topraklar alınamadığı gibi yeni topraklar da kaybedilmiştir. 

 Gerileme dönemi Karalofça Antlaşması ile başlyıp Yaş Antlaşmasına kadar geçen süreyi kapsamaktadır.

II. Viyana bozgunundan sonra Karlofça ve İstanbul Antlaşmaları'yla (1700) büyük toprak kaybına uğranması, Osmanlı halkının devlet yöneticilerine olan güvenini sarsmıştı. Bu nedenle İstanbul'da çıkan bir ayaklanma ile II. Mustafa tahttan indirilerek III. Ahmet padişah oldu. 

III. Ahmet öncelikle iç güvenliği sağlamaya önem vererek devletin ekonomik yapısını ve savunma sistemini güçlendirmeye çalıştı. 

Google+ WhatsApp