Gerileme Dönemi Test Denemesi

Gerileme Dönemi Test Denemesi

Gerileme Dönemi Örnek Test Soruları ve çözümleri

(Cevapları Görmek İçin Lütfen Üzerine Tıklayın) 

1.Köprülü Mehmet paşayı sadrazamlığa getirildiğinde bazı şartlar ileri sürmüştü. Bu şartlar;
—Saray devlet işlerine karışmayacak
—Atamaları kendisi yapacak
—Saraya sunulan projeler kabul edilecek
—Hakkında bir suçlama olursa savunması alınmadan cezalandırılmayacak
 Köprülü Mehmet Paşa’nın bu şartları ileri sürmesindeki amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapacağı ıslahatlara uygun ortam hazırlamaktır.
B) Merkezi yönetimi ele geçirmek
C) Kendi otoritesini güçlendirmek
D) Fitne ve fesadı ortadan kaldırmak
E) Sarayın yönetimdeki etkisini ve gücünü artırmak
 
 2. XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde,
-savaşların yenilgiyle sonuçlanması,
- toprak kayıplarının devam etmesi
Aşağıdaki alanların hangisinde ıslahatlara ağırlık verilmesine neden olmuştur?
A) Kültürel            B) Askeri        C) Hukuk    
D) Ekonomik        E) Toplumsal
 
  3. Aşağıdakilerden hangisinde Mısır Sorunu ve Hünkâr iskelesi Antlaşması’yla ilgili doğru bilgi içermemektedir?
A) Osmanlı Devleti’nin iç sorunu olarak başlayan “Mısır Sorunu”  uluslararası boyut kazanarak Avrupa sorunu haline gelmiştir
B) Rusya’nın Karadeniz’de güvenliği artmış, İngiltere ve Fransa’nın Akdeniz’deki çıkarları tehlikeye düşmüştür.
C) II. Mahmut, Mehmet Ali Paşa’ya karşı Rusya’nın desteğini sağlayarak kendisini güvenceye almıştır.
D) Boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır.
E) Balkan savaşlarının çıkmasına neden olmuştur.
 
  4. Aşağıdaki olaylardan hangisi Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinin iç nedenlerinden biri değildir?
A) Coğrafi Keşiflerle Osmanlı Devleti’nin ticaret yolları denetimini kaybetmesi
B) Ordunun bozulması                 C) Merkezî yönetimin bozulması
D) Tımar sisteminin bozulması     E) Yöneticilerin rüşvet ile göreve gelmeleri
 
 5. Rusya ilk kez boğazlardan serbest geçebilme hakkını aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle elde etmiştir?
A) Berlin Antlaşması         B) 1856 Paris Antlaşması 
C) Hünkâr İskelesi Antlaşması
D) Yaş Antlaşması           E) Küçük Kaynarca Antlaşması

 
1-A , 2-B, 3-E, 4-A, 5-C 


 

Google+ WhatsApp