Almanya ve İtalya Devletlerinin Kurulması; Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf:

Üçlü İttifak ve Üçlü İtilaf:

  • İtalya ve Almanya’nın peş peşe siyasi ve millî birliklerini kurmasıyla Avrupa’daki güç dengesi değişime uğradı. İtalya ve Almanya’nın kurulması Avrupa siyasetine yeni bir ivme kazandırdı. Alman millî birliğinin kurucusu Bismarck, Almanya’yı Avrupa’nın karada en güçlü devleti hâline getirmek amacıyla dış politikada farklı bir yol izledi. Bismarck, bu arzusunu gerçekleştirmesini engelleyecek güç olarak karşısında Fransa’yı görmekteydi. Bu düşünce Almanya’yı, Fransa’ya karşı güçlü devletleri kendi yanına çekme arayışına yöneltti. Böylece dünya devletleri arasında ilk kez gruplaşma hareketi (bloklaşma) başladı.
  • Almanya, 1860-1890 yılları arasında yapılan antlaşmalarla Rusya ve Avusturya-Macaristan’ı yanına çekmeyi başardı. Bu birliğe “Üçlü İttifak” adı verildi. İtalya da daha sonra bu ittifaka katıldı.
  • 1890’a kadar Üçlü İttifak’ta herhangi bir ayrışma yaşanmadı. Rusya ile Avusturya-Macaristan rekabetinden dolayı üçlü ittifak içindeki denge bozuldu. Almanya, Çarlık Rusyası’nın kendi yanında yer almasını gereksiz gördü ve 1890’da çarlık Rusya ile süresi dolan antlaşma yenilenmedi. Bu durum Rusya’yı 1894’de Fransa ile anlaşmaya yöneltti. Bu birliğe İngiltere’nin de katılmasıyla Üçlü İttifak’a karşı “Üçlü İtilaf” bloğu oluşturuldu.
  • Zaman içerisinde bloklar arasındaki ekonomik rekabet, sömürge elde etme ve silahlanma yarışının açığa çıkardığı gerginlik, I. Dünya Savaşı’nın temel nedeni oldu.

Google+ WhatsApp