1739 Belgrat Antlaşması

1739 Belgrat Antlaşması

1739 Belgrat Antlaşması Osmanlıların 18. Yüz yıldı imzaladıkları son kazançlı antlaşma olmuştur. Zira Rusların Karadeniz'e açılmaları yasaklanmış ve yabancı gemilerin Osmanlıların izni olmadan Karadeniz'e açılmaları yasaklanmıştır.

OSMANLI - RUS İLİŞKİLERİ 

  (1736-1739) Osmanlı- Rus Savaşları ve Belgrat Antlaşması:

Rusların, Lehistan'ın iç işlerine karışması ve sınır olaylarını gerekçe göstererek 1736'da Kırım'ı işgal etmeleri sonucu Osmanlı-Rus ilişkileri bozuldu. Padişah I. Mahmut döneminde Osmanlılar Ruslara Savaş açtılar. Rusya ile ittifak anlaşması yapmış olan Avusturya da Osmanlılara savaş açtı.

Rusya ile Avusturya yapmış olduğu anlaşmaya uyarınca Avusturya, Osmanlı İmparatorluğuna savaş açması nedeniyle Osmanlı imparatorluğu iki cephede savaştı.

Sebepleri:

-Osmanlı İran savaşlarında Osmanlı Ordusu Kuzey Kafkasya'da Ruslar tarafından engellenmesi,

-Kırım'da Bahçe Saray Şehrine kadar Rusların saldırması

- Balkan Ortodokslarını kışkırtması üzerine Ruslarla savaşlar başlamıştır.

1736 yılında Rusya'ya açılan savaşta  Kırım kuvvetleri Rusları yendiler.  Avusturya’nın saldırısı püskürtülerek Bosna'da durdurabildi. Fransa'nın (Osmanlı imparatoru Savaşacak güçte idi) araya girmesi ile savaş durdurularak 1739'da Belgrat Anlaşması yapıldı.

Yapılan antlaşmaya göre;

—Avusturya, Pasarofça Antlaşması ile aldığı Belgrat'ı geri verecek. 

—Rus Çarı Avusturya imparatoru ve Fransa kralına eşit sayılacak,

—Azak kalesi yıkılmak şartıyla Ruslara bırakılacak.

—Savaşta Ruslar ele geçirdikleri toprakları geri verecek.

—Karadeniz’de Rus savaş ve ticaret gemileri bulunmayacaktır.(Karadeniz yeniden bu anlaşma ile Türk gölü haline geldi.)

Önemi:

-Osmanlı Devleti’nin XVIII. Yüzyılda Batı'da imzaladığı son kazançlı antlaşmadır.
-Belgrat antlaşması Karadeniz'in  Osmanlıya ait olduğunu belirten en son antlaşmadır.
-Rus Çarı protokol bakımından Osmanlı Padişahına eşit sayılması Osmanlı'nın Ruslara karşı üstünlüğünü kaybetmesine neden oldu. 
-Antlaşmada arabuluculuk yapan Fransa Osmanlı Devleti’nden yeni imtiyazlar sağlaması Osmanlı için sonraki dönemlerde ekonomisini olumsuz etkilemiştir. 
Kanuni döneminde Fransa'ya verilen Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi (1740).


 

Google+ WhatsApp