DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI LEHİSTAN İLİŞKİLERİ

DURAKLAMA DÖNEMİ OSMANLI LEHİSTAN İLİŞKİLERİ

Duraklama dönemi Osmanlı -Lehistan İlişkileri

3. OSMANLI - LEHİSTAN İLİŞKİLERİ;

Boğdan: Kuzey Romanya

Eflak:   Güney Romanya 

     XVII. yüzyılda Osmanlı-Lehistan ilişkilerinin bozulmasının temelinde Erdel, Boğadan ve Ukrayana kazakları ile ilgili sorunlar yatmaktadır.

Osmanlı-Lehistan arasındaki ilişkiler III. Murat döneminden beri dostane şeklinde yürütülmekteydi. Ancak XVII. Yüzyılda Kırım’ın Kazak denetimindeki Lehistan’a saldırması ve Lehistan’ın da Osmanlı Sahillerine saldırması savaşı kaçınılmaz kıldı.

Ayrıca Lehistan Eflak ve Boğdan’daki Osmanlı egemenliğine karşı bazı girişimlerde bulunmuştur.

1. Hotin Seferi ve Anlaşması: Lehistan, Sokullu Mehmet Paşa tarafından egemenlik altına alınarak himaye edilmişti.  1587 yılından sonra fırsat buldukça Eflak, Boğdan, Erdel işlerine karışıyordu.   Bunun üzerine (1618-1622) Genç Osman tarafından bir sefer düzenlendi.  Kesin sonuç alınamadı. Yeniçerilerin gayretsizliği yüzünden Lehistan’ın teklifi üzerine Hotin Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya göre;

-Hotin Kalesi, Osmanlı Devleti’ne bağlı olan Boğdan’a bırakıldı.

—Birbirlerinin toprağına saldırmayacaklar.

—Eskisi gibi kırım hanlığına 40 bin altın ödeyecekti.

Savaşın Önemi: Osmanlı savaşta başarısız olmasına rağmen masa başında (yaptığı Anlaşma) kârlı çıkmıştır. Askerin yetersizliği anlaşılmıştır.

Askere az bahşiş, ulama’ya verilen paraların azalması ve yapılan bazı ıslahatlardan menfaati zedelenenler Genç Osman’a karşı isyan çıkarmışlardır.

IV. Mehmed Döneminde Osmanlı Lehistan İlişkileri:

Sultan IV. Mehmet'in Lehistan Seferi ve Buçaş Antlaşması: Yarım asır sonra başlayan bu savaşlarda Lehliler Osmanlı himayesindeki Kazaklara saldırdılar. Ukrayna’yı yöneten Kazakların Osmanlılardan yardım istemesi üzerine savaş, Podolya topraklarının üzerinde devam etti. Lehistan önemli zararlara uğradı. Kamaniçe ve Podolya  fethedildi.

Aynı yıl 1672’de Buçaş Anlaşması ve 1676’da ise Zoravna Antlaşmaları ile Podolya ve Zoravna Osmanlılara bırakıldı.

-Podolya'nın Osmanlılara Geçtiği kabul edildi.

Lehistan’nın Ukrayana’dan çekilmesi kabul edilmiştir.

Not:   Buçaş Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Kuzey-Batı Avrupa’da en geniş sınırlarına ulaşmıştır.

 

Google+ WhatsApp