I. Mahmut Dönemi Islahatları

I. Mahmut Dönemi Islahatları

I. Mahmut döneminde ilk defa batılı anlamda orduda ıslahatlar yapılmıştır. Bu durum meyvelerini vermiş Osmanlı-Rus-Avusturya ittifakı ile yaptığı savaşta her iki devleti de yenilgiye uğratmıştır.

 

I. Döneminde ilk defa Askeri Mühendis okulu kuruldu.

Bu dönemde ilk kez askeri alanda Batılı tarzda yenilikler yapılmaya başlanmış ve bu yüzden Batılı uzmanlardan yararlanılmıştır. Bunların başında aslen Fransız olan ancak İslam’ı kabul eden Humbaracı Ahmet Paşa (Kont Dö Bonneval) gelir. Bu ıslahatlar bu dönemde Rusya ve Avusturya’ya karşı yapılan savaşlarda meyvelerini vermiş ve Osmanlı ordusu başarı kazanmıştır.

Birinci Mahmut döneminde yapılan diğer ıslahatlar ise şunlardır:

Humbaracı ve Topçu ocakları yeniden düzenlenmiştir.

Subay yetiştirmek amacıyla Avrupa tarzında açılan ilk teknik okul olan Hendeshane açılmıştır.

Birinci Mahmut döneminde Kara Mühendishanesi açılarak subay yetiştirmek amaçlanmıştır.

Ordu, Avrupa’daki gibi takım, bölük, tabur ve alay bölümlerine ayrılarak yeniden düzenlenmiştir.

Birinci Mahmut döneminde Halk kütüphaneleri açıldı.

Ordu ileri bir sanat haline geldi. Savaş sanayii çok gelişti.

Yerli malı kullanımı teşvik etmiştir.

Maliyeyi düzeltmek için çalışmalar yapılmıştır.

Bu okul 1750'li yıllarda kapatılmıştır.

ösym 1 görev k

ösym 2 görev k

Google+ WhatsApp