Avrupa'da Modern Devlet Anlayışı

Avrupa'da Modern Devlet Anlayışı

MODERN DEVLET ANLAYIŞI

Avrupa’da Modern devlet anlayışı Westphalia Antlaşma’sından sonra ortaya çıkmıştır.

Modern devlet anlayışında Kilisenin devlet ve toplum üzerindeki baskısını azaltmayı esas alır.

Merkezi otorite ülkede tek hakim güç olması sağlanmıştır.

Merkezi bir ordu bulunur ve merkezi otoritenin koyduğu hukuk kuralları geçerlidir.

Modern Devlet anlayışını doğuran etkenler:

-XI. yüzyıldan itibaren toplumda kültürel, ekonomik ve toplusal alanda art arda hareketlenmelerin başlaması

-Bilim ve teknikte gelişmeler yaşanması

-Coğrafi keşiflerle zenginleşme

-Sağlık alanında titiz davranılması ve ekonomik refah nüfusun artmasına neden olmuştur.

-Coğrafi keşifler sonucu ticaretin gelişmesi ve dünya kıtalarında sömürgeciliğin yaygınlaşması

-Feodal sistemlerin yıkılarak merkezi kralların kurulması

-Kilise ve din adamlarının etkinliğinin azalması

    …gibi gelişmeler modern devlet anlayışını doğurmuştur.

Google+ WhatsApp