1740 Kapitülasyonları

1740 Yılında I. Mahmut döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi.


Tarihimizin dramatik hatalarından biri olan Kapitalüsyonların sürekli hale getirilmesi Osmanlı ekonomisini çökertmiş ve Osmanlı topraklarını Fransa'nın en zengin kolonisi haline getirmiştir.

Osmanlı Devleti’yle Fransa arasında 28 Nisan 1740’da imzalanan yeni kapitülasyon antlaşması ile eskiden Padişahın hayatı boyunca geçerli olan kapitülasyonlar, 1740’dan itibaren daha kapsamlı ve sürekli hale getirildi. Osmanlı Devleti Fransa’nın Rusya ve Avusturya ile imzaladığı Belgrat Antlaşmalarında ki arabuluculuğu nedeniyle bu antlaşmayı imzalayarak Fransa’yı ödüllendirdi.
Bu anlaşma esnasında Osmanlı tahtında I. Mahmud bulunuyordu.
Belki Osmanlı, 28 Nisan 1740'da Fransa'yı ödüllendirdiğini düşünüyordu, ama kendini de aynı şekilde cezalandırmıştı.

Bu durum da Osmanlı devlet yöneticilerinin ne kadar da tecrübesiz ve bilgisiz olduğunu gösterir. 

Google+ WhatsApp