Duraklama Dönemi Kısa Cevaplı Sorular

Duraklama Dönemi Kısa Cevaplı Sorular

1. Dünyanın Yedi Harikası:

1. Hindistan'daki Taç Mahal Anıt Merkezi oldu

2. Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi yeni listeye Ürdün'deki Petra Antik kenti

3. Çin Seddi

4. Brezilya'daki Kurtarıcı İsa Heykeli

5. Peru'daki Maçhu Picchu Antik Kenti

6. Meksika'daki Chichen İtza Piramidi

7. İtalya'nın Roma kentindeki Kolezyum

 

2. Taç Mahal’ın mimarı:

Mehmet İsa Efendi ve Mehmet İsmail Efendi (Mimar Sinan'ın talebelerinden)

Taç Mahal Anıtı’ndaki yazıları yazan hattat: Serdar Efendi eserin yapımı için Şah Cihan tarafından İstanbul’dan davet edilmiştir.

 

3. Merkezi otoritenin zayıflamasının sebepleri

1. Veraset sistemindeki değişiklikler; ekber ve erşet sistemi ile kafes usulü getirildi.

2. Yeniçeri Ocağının bozulması

3.Rüşvet ve adam kayırmanın artması

4. Yönetimde saray adamlarının ve valide sultanların etkili olmaları

 

4. Osmanlı ekonomisinin duraklama döneminde bozulmasının sebepleri:

1 Haktan ağır vergiler alınması

2. Köylünün toprağını terk etmesi

3. Tarım üretiminin azalması

4. Savaşların uzun sürmesi ve masraflarının artması

5. Ordunun bozulması

6. Tımar sisteminin bozulması

 

5. XVII. yüzyılda yaşamış ünlü halk ozanımız:

Karacaoğlan

6. İkinci viyana kuşatması öncesi Osmanlı devletinden yardım isteyen Macar kontu kralı:

Tökeli İmre:

7. İltizam işini yapan kişi:

    mültezim

8. XVII. yüzyılda Avrupa'da etkili olan ekonomik düzen:

 merkantalizm

9. 1639 da Osmanlı devleti ile İran arasında imzalanan anlaşma:

Kasr-ı Şirin

10. Tımar sisteminin bozulmasıyla orduya alınan ücretli asker:

sekban

11. Babur Şah’ın yazdığı otobiyografik ve seyahat hatıra eserin (kitap) adı Babürname

12. Bir hanedanın başta bulunduğu ve meclisin de görev yaptığı rejim: meşrutiyet

13. XVII. on yedinci yüzyılda Avrupa'daki bilimsel çalışmalardan dolayı döneme verilen isim:

akıl çağı

14. İçinde bulunan kötü durumu daha iyi duruma getirebilmek için yapılan değişiklik:

Islahat

15.  Osmanlı devletindeki resmi tarihçi:

vakanüvis

16. 17. yüzyılda Anadolu’da yaşanan isyanların genel adı:

celali

17. IV. Murat’a rapor hazırlayan devlet adamlarından biri:

Koçi Bey ve Katip Çelebi

18. Evliya çelebi'nin eseri:

seyahatname

19. Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan:

Arşidükü (ceser)

20.  Kutsal ittifak savaşları sonucunda imzalanan anlaşma:

Karalofça

21. Hükümdarların siyasi iktidarı kayıtsız şartsız elinde bulundurduğu siyasi rejim:

monarşi

22. Geliri doğrudan hazineye giden topraklar:

iltizam

23. Osmanlı Devleti’nde bir bölgenin kanunlarla belirlenmiş vergisini toplayıp hazineye yatırma işinin ihale edilmesi sistemine:

iltizam

24. Sultanahmet Camisi'nin mimarı:

sedefkar Mehmet Ağa

25. Osmanlı devletinin Avusturya’ya karşı diplomatik üstünlüğünü kaybettiği anlaşma:

Zitvatorok

26.  İstanbul ayaklanmalarını çıkaranlar:

yeniçeri ve sipahiler

27. Coğrafi keşifler Osmanlı devletini …………. etkilemiştir.

       olumsuz

28. Lagari Hasan çelebi kimdir?  

      IV. Murat döneminde ilk defa roket ile uçan adam

30. Osmanlı Devleti’nde ikinci viyana savaşı hangi padişah döneminde yapıldı.

        IV. Mehmet

31. Cülus bahşişi ilk defa hangi padişah döneminde verildi?

Fatih Sultan Mehmet

32. Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma:

     Ferhat Paşa Anlaşması

33. Ruslarla yapılan ilk resmi anlaşma:

     Bahçesaray (Çehrin) 

34.  Çınar Vakası olarak bilinen Vakayı Vakvakiye hangi padişah döneminde oldu. 

IV. Mehmet

 

34. Ordunun başında ilk defa savaşa çıkmayan Osmanlı Padişahı……………

   II. Selim

34. Salankamen (1691) ve Zenta Bozgunu (1697) sonrasında  Karlofça antlaşması yapılmıştır.

Google+ WhatsApp