Sırp İsyanları ve Sırbistan'ın Bağımsızlığı

2. MİLLİYETÇİLİK HAREKETLERİ VE YENİ SORUNLAR

SIRP İSYANI ( 1804-1878 )

Nedenleri:

  • Fransız ihtilalinin getirdiği milliyetçilik ve özgürlük akımlarının etkisi
  • Rusya ve Fransa’nın kışkırtmaları
  • Osmanlı merkez ve taşra teşkilatının bozulması
  • Sırbistan’da görev yapan yeniçerilerin halka kötü davranmaları ve alınan yüksek vergiler.

Gelişmeler

  • Sırp isyanı 1804’te Kara Yorgi önderliğinde başladı. Sırplar Belgrat’ı ele geçirdiler.
  • 1812’de Rusya ile imzalanan Bükreş Antlaşması ile ilk defa Sırplara birtakım ayrıcalıklar verildi.
  • İsyana Rusya’nın desteği devam etti. 1829 ‘da Rusya ile imzalanan Edirne Antlaşması ile Sırbistan’a özerklik verildi.
  • 1878’de yine Rusya ile imzalanan Berlin Antlaşması ile de Sırbistan bağımsız oldu.

Not: Osmanlı sınırları içinde ilk isyan eden ve ayrıcalık elde eden azınlık Sırplardır. Bu isyan diğer azınlıklara örnek olmuştur.

Google+ WhatsApp