Karlofça Antlaşması

II. Viyana Savaşı yenilgisinden sonra Osmanlılar Karalofça Antlaşmasını imzalamak zorunda kaldılar.

Karlofça Anlaşma:

     Osmanlılar II. Viyana Savaşı  (1683) sonrası savaşın izlerini silmek ve Avrupa'yı yenilgiye uğratmak için savaşa giriştiyse de bunda pek başarılı olamadılar. Çünkü önemli devlet adamları, mühendisleri ya esir düşmüş ya da savaşta hayatlarını kaybetmişlerdi. Ayrıca ağır kuşatma topları da artık yoktu. Karşı tarafın eline geçmişti. Savaşlar 16 yıl sürmüş ve istenilen sonuca ulaşılamamıştır. Papa'nın teşviki ile Avrupa'da Osmanlılara karşı "Kutsal İttifak" oluşturulmuş ve Osmanlı kuvvetleri Kutsal İttifak'a Salankamen (1691) ve Zenta(1697)'da tekrar ağır bir şekilde yenilmesi sonucunda Karlofça Antlaşmasını imzalamak   zorunda kalmıştı. Artık Osmanlı Devlet'i çok yıpranmıştı.  II. Mustafa'nın savaşa devam etmek istemesi üzerine sadrazam ve devlet büyüklerinin isteğiyle Belgrat civarında Karlofça Kasabası’nda Avusturya, Venedik, Lehistan ve Rusya gibi devletler ile iki aydan fazla süren bir görüşme sonucunda 1699 yılında Karlofça Anlaşması imzalandı. Buna göre;

1. Temeşvar Osmanlılarda kalmak üzere bütün Macaristan ve Erdel Avusturya'ya verildi.

2. Podolya ve Ukrayna, Lehistan'a (Polonya)

3. Mora Yarımadası ile Dalmaçya kıyıları Venedik'e bırakıldı.

4. Lehistan'ın Kırım' a verdiği vergi kaldırıldı.

5. Antlaşma 25 yıl sürecek, Avusturya’nın garantörlüğünde olacaktır.  

Not: Karolofça Antlaşması Osmanlı devletinin toprak kayıp ettiği ilk anlaşmadır. 

 Kalofça ve İstanbul Antlaşmaları ile kaybedilen toprakları geri almak, 18. yüzyıl Osmanlı devlet siyasetinin temelini oluşturmuştur. Kaybedilen yerler geri alınmadığı gibi yeni topraklar da elden çıkmıştır.          

 Antlaşmanın Sonuçları (önemi):

-Osmanlı Devleti, ilk defa topraklarının büyük bir kısmını kaybetti. Duraklama Devri kapandı, Gerileme Devri başladı.

-Avrupa devletleri savunmadan saldırıya geçti.

-Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki egemenliği sona erdi ve ilk defa toprak kaybetti. Avrupa'nın bu ilerlemesi ancak Sakarya Savaşı'nda (1921) durduruldu. 

-Kutsal ittifak sırasında sefere çıkan II. Mustafa (1695-1703) ordusunun başında savaşa çıkan son padişah olmuştur.

-Osmanlı devleti Karlofça antlaşması sonrasında Avrupa’da Fransa yerine İngiltere ve Hollanda gibi devletlerle ittifaklar kurarak yeni alternatifler arayarak denge politikası oluşturmaya çalışmıştır.

Konjonktürel İttifak?

Osmanlılar Almanya, Lehistan, Venedik ve Rusya karşısında İngiltere, Hollanda ve İsviçre ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır.

Osmanlı Devleti dönemin durum ve şartlarını menfaatleri doğrultusunda gözeterek konjonktürel ittifaklar oluşturmaya çalışmıştır.

Protestanların Haçlı zihniyeti zayıflamıştır.

KARALOFÇA ANLAŞMASI SONRASI OSMANLI DEVLETİ DIŞ SİYASETİ

Osmanlı Devleti Avrupalıların korktuğu güç olmaktan çıktı. 
Osmanlı Devleti; İngiltere, Hollanda ve Fransa gibi Avrupa devletlerinin siyasetinin etkisinde kalmıştır.
Osmanlılar denge siyaseti izlemişlerdir. 
İngiltere, İsveç ve Hollanda Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurma politikası izlemişlerdir.
Fransı 
Birden çok Avrupa devleti ile savaşamayacak durumda olan Osmanlılar, bu dönemde Avrupa siyasetindeki mevcut duruma göre dönemin durum ve şartlarını menfaatleri doğrultusunda gözeterek konjonktürel ittifaklar kurmaya çalışmıştır. 
Osmanlılar 1718 Pasorofça Antlaşması sonrasında Karlofça Antlaşması ile kaypettiği toprakları geri alma ümidi sona ermiştir.
Osmanlılar 18. Yüzyılda Barışçıl politikalar izlemeye çalışmıştır. 

Google+ WhatsApp