Salankamen (1691) ve Zenta(1697) Yenilgisi

Salankamen (1691) ve Zenta(1697) Yenilgisi

II. Viyana Savaşı Yenilgisinden Türkleri Yenebilecekleri umudu doğdu. Bu durum karşısında Papa'nın teşviki ile  bazı Avrupa ülkeleri (Avusturya, venedik, lehistan ve Rusya ) Türklerin Avrupa'da ilerleyişini durdurmak ve Balkanlardan atmak için kendi aralarında bir birlik oluşturdular. Bu birliğin adına da "Kutsal İttifak" dediler. II. Viyana yenilgisinden sonra  IV. Mehmet tahtan indirildi II. Süleyman tahta getirildi. Sadrazam Fazıl Mehmet Paşa iç işlerini düzelttikten sonra savaşta ön safta savaşırken şehit edildi. Bu sırada II. Süleyman tahtan indirilmiş II. Ahmet tahta çıkarılmıştır. Bir değişiklik yapılarak Sultan II. Mustafa padişah oldu. Sultan II. Mustafa bizzat savaşa çıktı, bazı başarılar elde ettiyse de kesin bir sonuç alamadı ve Macaristan alınamadı. Bu sırada Venedikler Sakız'ı işkâl etmiş, Ruslar Azak kalesini almışlardı (1693). Osmanlılar Salankamen (1691)’de ve 1697’de Zenta bozgunundan sonra padişah II. Mustafa ve Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa barış istedi. İngiltere ve Hollanda’nın aracılığı ile antlaşma sağlanmıştır.

Google+ WhatsApp