Osmanlı Avusturya Savaşı ve Vasvar Antlaşması (1658-1664)

1658-1664 Savaşları ve Vasvar Antlaşması:

      Erdel Beyi Rakoçi, Eflak ve Boğdan beyleri ile anlaşarak Osmanlı Devletine karşı isyan etti. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa bu isyanı bastırdı. Osmanlı devletine bağlı bu üç beyliği değiştirdi. Avusturya'nın işe karışması üzerine Avusturyalılarla yapılan savaşta Avusturyalılar Zerinvar’da yenildi.   Avusturyalılar telaşa kapıldılar. Bunun üzerine yapılan Vasvar Antlaşması’na göre (1664):

—Avusturyalılar Erdel işine karışmayacaklardı

—Erdel Osmanlı Devletine bağlı kalacak

—Avusturya savaş tazminatı ödeyecek (200 bin kara kuruş: 10 bin altın).

—Uyvar kalesi Türklerde kalacak.

— Barış süresi 22 yıl olacaktı.

Google+ WhatsApp