Duraklama Dönemi Osmanlı -Rus İlişkileri

17. Yüzyılın son çeğreğinde Rusya ile Osmanlılar arasında ilk siyasi ilişkiler başlamıştır.

5. OSMANLI-RUSYA İLİŞKİLERİ

Kazak Beyi’nin Ruslara yaklaşması nedeniyle Osmanlı Rus arasındaki ilişkiler bozuldu.

Rusya Osmanlı himayesindeki Özi Kazaklarına saldırınca Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sefere çıktı ve 1678'de  Çehrin Kalesi'ni aldı. Rusların isteği ile Bahçesaray (Çehrin) Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre 

-Kiev, Ruslarda kalmaya devam etti.

-Özi (Dinyeper) Nehri iki devlet arasında sınır oldu.

  Savaşın Önemi: İlk Osmanlı - Rus antlaşması olması yönüyle önemlidir.

Google+ WhatsApp