Ferhat Paşa Antlaşması ve XVII. Yüzyıl Osmanlı - İran İlişkileri

Osmanlıların doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma, Ferhat Paşa antlaşması

. 1579-1590 Osmanlı-Safevi Savaşları ve Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması:

     1579 yılında Şah Tamasb'ın ölümü üzerine İran'da meydana gelen karışıldıklardan istifade etmek için Osmanlı Padişahı III. Murat sınırdaki valilerin isteğine göre (Sokullu Mehmet Paşa’nın karşı çıkmasına rağmen) savaş kararı aldı. Yapılan savaşlarda Osmanlıların üstünlüğü ile sona erdi. İran’ın barış istemesi üzerine Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması yapıldı (1590). Yapılan antlaşmaya göre:

   Doğuda Azerbaycan, Gürcistan, Dağıstan ve Luristan Osmanlı Devleti’nde kalacaktı.

 *Bu antlaşmayla; Osmanlılar doğuda en geniş sınırlara ulaşmıştır.

 1603-1611 Osmanlı-Safevi Savaşları ve Nasuh Paşa Antlaşması:

 Nedeni: Safevi hanedanı, Osmanlıların batıda yapmış olduğu Avusturya savaşlarından ve Anadolu’daki Celali isyanlarından faydalanarak, Ferhat Paşa Antlaşması'yla kaybettikleri toprakları geri almak istemeleri, Osmanlı Safevi Savaşlarının yeniden başlamasına neden oldu. 

Sonuç: Safevilerin üstünlüğüyle geçen bu savaşlar sonunda, Nasuh Paşa Antlaşması yapıldı.

Buna göre;

Ferhat Paşa Antlaşması ile alınan yerler Safevilere geri verildi.

Safeviler yıllık 200 deve yükü ipek, vergi vermeyi kabul etti.

Google+ WhatsApp