Osmanlı - Fransız İlişkileri

OSMANLI-FRANSA İLİŞKİLERİ:

1535 yılında (Kanuni Sultan Süleyman) iyi ilişkiler yapmışlar, hatta Belgrat savaşında Osmanlılara taraf tutmuşlardı.

    Fransızlar ile aramızdaki bu dostluk 1789 (Fransız ihtilali) 'a kadar sürmüştü.

1795-1799'da iyice bozulmuştu.

Osmanlı –Fransız Savaşı Napolyon Bonapart komutasındaki Fransız donanmasının Mısır'ı işkâl etmesi ile başlamıştı (1798).

 Bu olay İngiltere ve Rusya’nın tepkisini çekti İngiltere ve Rusya'nın da yardımıyla Fransızlar Mısır' da yenilmiş ve Napolyon Fransa'ya kaçmıştı. Yapılan bir anlaşma ile Fransızlar Mısırdan çekilmiştir.

İngiliz donanması Fransız donanmasını Ebukır Limanı önlerinde yaktı. Donanmasını kaybeden Fransa Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak için Suriye üzerine yürüdü ve Akka Kalesi’ni kuşattı.

Cezzar Ahmet Paşa komutasındaki Nizam-ı Cedit askerleri karşısında ilk yenilgisini aldı. Fransa 1801’de Elariş Antlaşması ile Mısır’dan çekildi. Osmanlı Fransız savaşı 1802 yılında yapılan Paris Antlaşması ile sona erdi. Bu anlaşma ile;

-Mısır Osmanlı Devleti’ne geri verildi.

-İngiltere’ye Karadeniz’de ticaret yapma hakkı tanındı.

Google+ WhatsApp