Balkan Savaşları

BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913)

 • Balkan Savaşı ve Nedenleri:
 • Reval Görüşmeleri sonucu serbest kalan Rusya’nın Balkanlardaki Panislavizm Politikasını hızlandırması ve Balkan devletlerini kışkırtması
 • Milliyetçilik akımının etkisi ve Osmanlı’nın Balkanlardan atılmak istenmesi.
 • Osmanlı’nın İtalya ile savaş halinde oluşu.
 • Osmanlı’dan Makedonya’da ıslahat yapmasının istenmesi ve Osmanlı’nın bunu reddetmesi
 • Balkan Devletleri’nin ayrı ayrı idealler peşinde koşması.

Gelişmeler ve sonuçları:

 • Savaşı Karadağ başlattı. Osmanlı Devleti Dört Balkan ülkesine yenildi. (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ) Bulgarlar Doğu Trakya’yı da alarak Çatalca’ya kadar ilerlediler. Büyük devletlerin araya girmesiyle LONDRA ANTLAŞMASI imzalandı.
 • Buna göre; Midye-Enez Hattı’nın batısındaki bütün topraklar Balkan devletlerine bırakıldı. Sırbistan’a Orta ve Kuzey Makedonya bırakıldı. Yunanistan’a Selanik, Girit ve Güney Makedonya verildi. Bulgaristan’a Kavala, Dedeağaç ve bütün Trakya (Edirne ve Kırklareli dahil) verildi.
 • Ege adalarının geleceği ve Arnavutluk’un sınırlarının tespitinde Avrupalı devletlerin karar vermesi uygun görüldü.
 • 1913 Londra Barış Antlaşması’yla Bulgaristan en fazla toprak kazanan ülke olmasının yanında Ege Denizi’ne ulaştı.
 • Yunanistan Girit Adası’nı, Ege adalarını ve Selanik’i alarak konumunu güçlendirdi. Sırbistan ve Karadağ topraklarını genişleterek Balkanlar’da güç sahibi oldu.
 • Bu sırada son Balkan ülkesi olan Arnavutluk’ta bağımsızlığını ilan etti.

   Osmanlı Devleti’nin başarısız olma nedenleri

 • Ordu içindeki siyasi çekişmeler
 • Haberleşmedeki aksaklıklar, ekonomik sıkıntılar.
 • Askerlerin bir kısmının savaştan önce terhis edilmiş olması.

Not: Londra görüşmelerinin devam ettiği süreçte İstanbul’da “Bâbıâli Baskını” adıyla anılan siyasi bir olay gelişti. Bu baskınla birlikte İttihat ve Terakki Partisi devletin yönetiminde söz sahibi oldu.

 BALKAN SAVAŞI (1913)

Nedeni: Balkan ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlık. Yani en fazla payın Bulgaristan’ın aldığını düşünen diğer ülkelerin Bulgaristan’a savaş açmaları.

Gelişmeler ve sonuçları

 • Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Romanya’yı da yanına alarak Bulgaristan’ı yenilgiye uğrattılar ve kendi aralarında BÜKREŞ ANTLAŞMASI’NI (1913) imzaladılar.
 • Osmanlı bu savaşı fırsat bilerek Londra Antlaşmasını ihlal etti ve Doğu Trakya’yı geri aldı. (Edirne –Kırklareli)
 • Osmanlı ve Bulgaristan arasında İSTANBUL ANTLAŞMASI (1913) imzalandı. Buna göre;
 • Doğu Trakya Osmanlı’da kaldı. (Edirne- Kırklareli)
 • Bulgaristan’da kalan Türklerin hakları belirlendi.
 • Meriç ırmağı sının kabul edildi.

 

 • Osmanlı ile Yunanistan arasında ATİNA ANTLAŞMASI (1913) imzalandı. Buna göre;
 • Girit ve Selanik Yunanistan’da kaldı. Ege adalarının durumu zamana bırakıldı.
 • Yunanistan’da kalan Türklerin hakları belirlendi.

 

 • Sırbistan ile orada kalan Türklerin haklarıyla ilgili İSTANBUL ANTLAŞMASI yapıldı.

 

OSMANLI DEVLETİ BALKAN SAVAŞLARI SONUNDA;

 • Osmanlı’nın Avrupa’daki varlığı Doğu Trakya ile sınırlı kaldı. Osmanlı Devleti Meriç Nehri’nin batısındaki tüm topraklarını kaybetti.
 • Osmanlıcılık önemini yitirirken Türkçülük güçlenmeye başladı.
 • Batı Trakya Türkleri sorunu başladı. Balkanlardan Türkiye’ye yoğun Türk göçleri başladı.
 • Almanya ile olan yakınlaşma daha da arttı. Alman subaylar Osmanlı Ordusunda görev yapmaya başladı.

 

 

Google+ WhatsApp