ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİH DERSİ

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİH DERSİ

ÜNİTE ADI pdf

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ ÖZET DERS ANLATIM

ÜNİTE KONULARI  

                     

ÜNİTE : I

Monreo Doktrini

I. DÜNYA SAVAŞI SEBEP VE SONUÇLARI
 Paris Konferansı
I. Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar
I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları
Monroe Dokrini

SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ (SSCB), 

ORTA ASYA’DAKİ TÜRK DEVLET VETOPLULUKLARI 
Çarlık Rusyası’nın Yıkılışı ve Bolşevik İhtilali
Rusların Orta Asya’yı İstilası
Basmacı Hareketi 
ORTA DOĞU’DA MANDA YÖNETİMLERİNİN KURULMASI
İngiltere ve Orta Doğu 
Fransa ve Orta Doğu 
UZAK DOĞU’DA YENİ BİR GÜÇ: JAPONYA 
1929 DÜNYA EKONOMİK KRİZİ 
Krizin Ortaya Çıkışı 
Krizin Türkiye’ye Etkileri 
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEM’DE AVRUPA
 Totaliter Rejimlerin Kuruluşu
 İtalya’da Faşizm
Almanya’da Nazizm
İspanya’da Franco Dönemi
İKİ SAVAŞ ARASI DÖNEM’DE AVRAPA VE DÜNYA
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girişi
Balkan Antantı
Montreux (Montrö) Boğazlar Sözleşmesi)
 Sadabat Paktı
Hatay Meselesi ve Hatay’ın Anavatana Katılması

DEĞERLENDİRME SORULARI

ÜNİTE TESTSORULARI
 

Soru-Cevap Özet Anlatım

TES DENEMESİ (33 TEST SORUSU)

Klasik Yazılı Soruları

Klasik Yazılı Soruları 2

ÜNİTE: II

 

II. DÜNYA SAVAŞI

Savaş Öncesindeki Gelişmeler
Almanya, İtalya, Japonya,
Ülkeler Arası Gruplaşmalar
1939 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI
Avrupa’da Savaş
Kuzey Afrika’da Savaş
Asya ve Pasifik’te Savaş
Savaş Öncesi ABD
Pearl Harbour Baskını ve ABD’nin Savaşa Girişi
Pasifik Savaşları
SAVAŞIN SONA ERMESİ 
Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi
Pasifik’te Savaşın Sona Ermesi SAVAŞIN ETKİLERİ
Siyasi Sonuçlar
Ekonomik Sonuçlar
Toplumsal Sonuçlar
İnsan Hakları İhlalleri
II. Dünya Savaşı ve Türk Dış Siyaseti

 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
ÜNİTE TESTSORULARI

 
Deneme Testi

ÜNİTE: III

 

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ A. BLOKLARIN

 Doğu Bloku’nun Kuruluşu
Kominform'un Kurulması
(COMECON)

Doğu Bloku İçindeki Diğer Gelişmeler
b. Sovyet Modeline Göre Ekonomik ve Sosyal Düzenin Kurulması
 Sosyalist Blok’ta Sarsıntılar
 Batı Bloku’nun KuruluşuTruman Doktrini
 Marshall Planı
 NATO’nun Kuruluşu
Avrupa Konseyinin Kuruluşu
 B. PAYLAŞILAMAYAN ORTA DOĞU
İsrail’in Kuruluşu ve Arap İsrail Savaşı 
Eisenhower Doktrini

Ürdün Buhranı

Orta Doğu ve Filistin Sorunu 
UZAK DOĞU’DA ÇATIŞMA
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Kuruluşu
Uzak Doğu’da Hâkimiyet Mücadeleleri
a. Kore Savaşı
SEATO’nun Kuruluşu
GÜNEY ASYA VE AFRİKA’NIN KURTULUŞU
Güney Asya’daki Gelişmeler

 Muhammed Alli Cinnah
Mahamata Gandi

Afrika’daki Gelişmeler

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE
 Soğuk Savaş Dönemi’nde Türk Dış Politikası
Türkiye’nin Avrupa Konseyine Girişi
Türkiye’nin NATO’ya Girişi
Balkan Paktı’nın Kurulması
Bağdat Paktı’nın Kurulması
Türkiye’de 1961 Anayasası ve  Siyaset
 Ekonomi
Sosyal ve Kültürel Hayat

ASALA Terör Örgütü
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ’NDE DÜNYA TÜRK DIŞ POLİTİKASI

 


ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
ÜNİTE TESTSORULARI

Yazılı Sorusu:

Test Sorusu (Yazılı)

ÜNİTE: IV

YUMUŞAMA DÖNEMİ DÜNYA

 

Afrika'daki GelişmelerAfrika Birliği Teşkilatı(OAU)

 

 Yumuşama Dönemi Politikaları
Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri
3. Helsinki Konferansı
YUMUŞAMA DÖNEMİ ÇATIŞMALARI
Çatışmalarda ABD ve SSCB’nin Rolü
Malezya
Endonozya
Birmanya (Byanmar):
KORE SAVAŞI
KÜBA BUHRANI
VİETNAM SAVAŞI
AFGANİSTAN'IN SSCB TARAFINDAN İŞGALİ
KEŞMİR SORUNU

 
Filistin Sorunu ve Oslo Görüşmeleri

BALKANLAR

Camp David Antlaşmaları
İslam Konferansı Örgütü
 ULUSLARARASI POLİTİKADA PETROLÜN YERİ
 İRAN-IRAK SAVAŞI
Irak’ta Rejim Değişikliği
 İran İslam Devrimi
 İran-Irak Savaş ve Sonuçları
YUMUŞAMA DÖNEMİNDE DÜNYA
1. Ekonomi
2. Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler
3. Kültürel Hayat
TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Türk - Yunan İlişkileri
Kıbrıs Meselesi
Ege Adaları Meselesi
2. Türkiye’nin Orta Doğu Politikası
3. Ermeni İddiaları
TÜRKİYE’DE BUNALIMLI YILLAR 
1. Siyaset
2. Ekonomi
3. Sosyal ve Kültürel Hayat

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
ÜNİTE TESTSORULARI

Ders Notu Özet Anlatım -PDF

Yumuşama Dönemi Türk - Yunan İlişkileri nasıl bir gelişme göstermiştir, açıklayınız?

Deneme Testi

ÜNİTE: V: 

KÜRESELLEŞME DÜNEMİNDE DÜNYA

 SSCB’nin DAĞILMASI
Alma Ata Deklarasyonu ve SSCB’nin Dağılması
SSCB’nin Dağılmasının Doğu Avrupa’ya Etkileri
SSCB’nin Dağılmasının Dünya Güçler Dengesi Üzerine Etkileri

B. ASYA’DA YENİDEN YAPILANMA
Türk Cumhuriyetleri Bağımsız Oluyor
Azerbaycan
Dağlık Karabağ Sorunu
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Türkmenistan
Diğer Türk Toplulukları
Bağımsız Devletler Topluluğu
TİKA -

DOĞU BLOKU’NDAN SONRA AVRUPA’DA YENİ ARAYIŞLAR

İki Almanya’dan Tek Devlete
Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)
Maastricht KriterleriKopenhag Kriterleri

AB ve Dünya
NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi

 TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ
Türkiye’nin AB Serüveni
Ankara Anlaşması ve Katma Protokol
Türkiye’nin Gümrük Birliğine Girişi
Türkiye'nin Avrupa Birliğine Katılım Süreci Kronolojisi

YENİ OLUŞUM SÜRECİNDE BALKANLAR

Küreselleşme Dönemi Türk Dış Politikası

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin Dağılması
Arnavutluk’ta Demokratikleşme Süreci
ORTA DOĞU VE AFGANİSTAN’DAKİ GELİŞMELER
Körfez Savaşları
Filistin Sorunu ve Orta Doğu Barış Görüşmeleri
Afganistan’daki Gelişmeler
Orta Doğu’da Su Sorunu

DÜNYADAKİ GELİŞMELER
Bilimsel ve Teknolojideki Gelişmelerin 

DEĞİŞEN DÜNYA VE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Rusya Federasyonu
Kafkasya
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
Türkiye'nin Orta Doğu Politikası
Türkiye ve Balkanlar
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO
Türk Ordusu ve Dünya Barışı
1980 SONRASI TÜRKİYE
Siyasi Gelişmeler
Kültürel Gelişmeler ve Sosyal Hayat
Bu Dönemde Diğer Önemli Gelişmeler
Ekonomik Gelişmeler
Kızılay'ın Yurt Dışı Yardım Faaliyetleri

Türkiye'de Toplumsal Olaylar, Yaşanan Sorunlar ve Terörizm

17 Ağustos Depremi 

Naim Süleymanoğlu Cep Herk
KÜRESEL SORUNLAR

Küresel Isınma
Kyoto Protokolü
Çevre Kirliliği
Nüfus Artışı ve İşsizlik
 Yetersiz Beslenme ve Açlık
Uluslararası Terör 
SALGIN HASTALIKLAR
AIDS
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı
Kuş Gribi
SARS (Akut Solunum Yolu Yetmezliği Sendromu
Hepatit
Sıtma
A(H1N1) Virüsü (Domuz Gribi
Ebola
Salgın Hastalıklarla Mücadele

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
ÜNİTE TESTSORULARI

Deneme Testi

Klasik Soru ve Cevapları

 

   

32. Gün Arşivi

Google+ WhatsApp