SESLİ ANLATIM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

SESLİ ANLATIM ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi -Sesli Anlatım Ses Dosyaları, istenildiğinde bilgisayarınızın masa üstüne veya cep telefonunuza indirebilirsiniz. -1219

SESLİ ANLATIM

   I. ÜNİTE-
      1. DERS- SESLİ ANLATIM -Hazır PDF
      2. DERS- SESLİ ANLATIM  -Hazır PDF
      3. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      4. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)

II. ÜNİTE-
      1. DERS- SESLİ ANLATIM -Hazır  PDF
      2. DERS- SESLİ ANLATIM -Hazır  PDF
      3. DERS- SESLİ ANLATIM Hazır   PDF
      4. DERS- SESLİ ANLATIM Hazır   PDF

Ek: II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye ve İzlediği Politika

ÖĞRENCİ PERFORMANS ÇALIŞMASI-SESLİ ANLATIM
      5. DERS- SESLİ ANLATIM -Hazır
      6. DERS- SESLİ ANLATIM  -Hazır

 

III. ÜNİTE-
      1. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      2. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      3. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      4. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)

IV. ÜNİTE-
      1. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      2. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      3. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      4. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)

V. ÜNİTE-
      1. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      2. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      3. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      4. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)

VI. ÜNİTE-
      1. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      2. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      3. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)
      4. DERS- SESLİ ANLATIM (Hazır Değil)

 

I. Ünite-1. Ders 

I. Ünite 2. Bölüm-Sesli Anlatım
19. Yüzyılda Osmanlı
II. Dünya Savaşı Sebebi, Çıkışı ve Cepheler
II. Dünya Savaşı'nın Sona Ermesi, Yapılan Anlaşma, Görüşme ve Konferanslar
II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'nin İçinde Bulunduğu Durum Ve İzlediği Dış Politika

TÜM DERSLER: LİSE; 1, LİSE: 2, LİSE: 3, LİSE: 4
19. Yüzyılda Osmanlı
19. Yüzyılda Osmanlı
Atatürk'ün Hayatı
Atütürk'ün Hayatı
19. Yüzyılda Osmanlı
19. Yüzyılda Osmanlı
Atatürk'ün Hayatı
Atütürk'ün Hayatı
19. Yüzyılda Osmanlı
19. Yüzyılda Osmanlı
Atatürk'ün Hayatı
Atütürk'ün Hayatı
19. Yüzyılda Osmanlı
19. Yüzyılda Osmanlı
Atatürk'ün Hayatı
Atütürk'ün Hayatı
19. Yüzyılda Osmanlı
19. Yüzyılda Osmanlı
Atatürk'ün Hayatı
Atütürk'ün Hayatı
19. Yüzyılda Osmanlı
19. Yüzyılda Osmanlı
Atatürk'ün Hayatı
Atütürk'ün Hayatı
19. Yüzyılda Osmanlı
19. Yüzyılda Osmanlı

 

 

İRAN-IRAK SAVAŞI

       Savaşın çıkmasının genel olarak sebeplerini maddeler halinde özetleyecek olursak;
- Basra Körfezi ve Şattülarap Su Yolu üzerinde egemenlik mücadelesi
-Saddam Hüseyin'in;  Arap liderliğine soyunarak İran’ı kendisine rakip görmesi,
-Saddam’ın Humeyni’yi alt ederek Arap dünyasından ünlenmek istemesi
 

    1979’da Saddam Hüseyin Batılı devletlerin kışkırtması üzerine Basra Körfezi’ne hâkim olmak için İran'daki rejim değişikliği ve iç karışıklıkları da göz önüne alarak 22 Eylül 1980’de Irak uçaklarının İran′a hücum etmesiyle başladı.  Savaşın ilk günleri Irak′ın üstünlüğü ile geçti. Ancak İran′ın direnişinin artması ile savaş karşılıklı yıpratma sürecine girdi. Tahran ve Bağdat karşılıklı bombalandı. 1981 Nisan ayından itibaren savaş yeniden alevlendi.

      İki ülkenin de ekonomik gücü büyük ölçüde petrole dayanıyordu. Irak, petrol taşıyan İran gemilerine saldırılar düzenlemeye başladı. Benzer şekilde İran da, Irak petrol tesislerine saldırmaya başladı.

    ABD, İran′daki İslâmi rejiminden endişe etmiştir. Yakınlaşmaya çalıştığı Irak′a çeşitli kanallardan silah yardımı yaptı ve büyük miktarda borç para sağladı. İran-Irak Savaşında Suriye ve Libya İran’ı diğer Arap ülkeleri ve Batılı devletler Irak’ı desteklemiştir. Türkiye ise tarafsız kalmayı tercih etmiştir.

     Savaş Yıllarında İran’ın başarılı olması üzerine Saddam Hüseyin Almanya’dan kimyasal silah temin etmiş ve  ABD de buna göz yummuştur. Saddam Hüseyin İran tarafından ele geçirilen yerlere kimyasal bomba atmıştır. Resmi kaynaklara göre 5 bin insan hayatını kaybetmiştir. (Ama tarafsız bazı kaynaklara göre 50 bin insan hayatını kaybetmiştir.)  Ayrıca ABD ve İngiltere 1986 Martında, BM′de Irak′ın İran′a karşı kimyasal ve biyolojik silahlar kullanmasını eleştiren kararlar alınmasını engelledi. Irak ordusu daha önceden SSCB′den alınan silah ve malzeme ile donatılmıştı. Savaş boyunca da silah almaya devam etti.

  Savaşın başlamasından Sekiz yıl sonra BM’nin kararı ile 6 Ağustos 1988’de sonlandı. Saddam Hüseyin İran ile yaptığı savaşta prestij kaybetmişti bu prestijini yeniden kazanmak için ABD’nin kışkırtması ile bu defa  Kuveyt′e saldırdı (1990). ′ABD’nin bu savaşa müdahale etme ihtimali üzerine Irak, İran′dan aldığı toprakları geri verdi.

    İrangate Olayı: İran’a uygulanan Ambargoya rağmen İsrailli bir general vasıtasıyla Regan döneminde ABD’den askeri silah alındı. Bu olay duyulunca dünyada büyük yankı uyandırdı.

    İran -  Irak Savaşı′nın Sonuçları

 -Saddam Hüseyin İran’a karşı kolay bir zafer kazanarak Arap dünyasında prestijini artırmayı, Humeyni’nin itibarı da kırmayı amaçlamıştı. Ancak bunun tam tersi gerçekleşmiştir.
-Savaş her iki tarafın petrol kaynaklarında ağır tahribat meydana getirmiştir.
-Her iki taraftan bir buçuk milyon insanın ölmesine neden olmuş
-Irak’ın başarısızlığı, Saddam Hüseyin’in Baas diktatoryasını, dışarıda başka bir zafer aramaya sevk etmiş ve 1990 Ağustosunda Kuveyt’e saldırmasına neden olmuştur.
-Savaşta iki tarafta 150 milyar dolarlık bir kaynak yok olmuş, iki ülkede de ekonomik sıkıntılar artmıştır.
-İran Irak Savaşı’nı Arap birliğinin bozulmasına ve İsrail’in bölgede daha rahat hareket etmesine neden olmuştur.
 Savaş boyunca aldığı borçları ödemekte zorlanan Irak, 1990 yılında Kuveyt′e saldırarak oradaki petrol kuyularını ele geçirmeye çalıştı.
 İran İslâm Devrimine muhalefet edenler tamamen tasfiye edildi ve İran İslam Devrimi kalıcı hale gelerek tamamen kökleşti.
-Uluslararası ilişkilerde yalnızlığa sürüklenen İran kendi silah endüstrisini kurmaya çalıştı. 
-Savaşın en kazançlıları İsrail ile Mısır olmuştur. Zira Arap dünyasının bölünmesi ve bilhassa Irak′ın İran′la başının derde girmesi, İsrail için rahatlatıcı bir gelişme idi. Avrupa ülkeleri ise tarafsız kalmayı ilan etse de Irak’ı desteklemişlerdir.


 
 İran-Irak Savaşı'nda Suriye ve Libya İran’ı diğer Arap ülkeleri ve Batılı devletler Irak’ı desteklemiştir. Türkiye ise tarafsız kalmayı tercih etmiştir.

 

Google+ WhatsApp