AFRİKA’DAKİ GELİŞMELER

AFRİKA’DAKİ GELİŞMELER

Afrika'daki Gelişmeler, Afrika Birliği Teşkilatı(OAU)

 

1941 yılında ABD başkanıRoosvelt  ile İngiltere başbakanı Churchill tarafından açıklanan hür irade ve özerk ilkeleri, Afrika'da Avrupa sömürgeciliğinin sonunun geldiğini belirtiyordu. Afrika'da sömürgeciliğin sona ermesi, İtalya'nın Etiyopya ve Libya'dan sürüldüğü 1940'lı yıllarda başlamıştır.

 Sosyalist ülkeler, II. Dünya Savaşı'ndan sonra Asya ve Afrika'daki sömürgelerde başlayan bağımsızlık hareketlerini desteklediler. Bu destek, sosyalizme sempatiyi artırdı. Bağımsızlık hareketlerinin liderliğini yapan aydınlar, gerçek anlamda ulusal bağımsızlığın, ancak devletçi bir ekonomiyle gerçekleşebileceğini savundular. Böylece tek parti rejimleri ya da askeri diktatörlükler altında uygulanan ekonomi programları "Afrika Sosyalizmi" ve "Arap Sosyalizmi" gibi adarla geri kalmış ülkelerde uygulama alanı bulmuştur. Cezayir Tunus, Libya, Gana, Gine, Birmanya ve Tanzanya bu tür rejimlere örnek olarak gösterilebilir.

  AFRİKA

Afrika'da devletler bağımsız olmalarına rağmen, yaşam standartları çok düşüktür. Kabilecilik anlayışının hakim olması demokratikleşmenin önünde en büyük engeldi. Ülkelerin çoğunda tek parti ve askeri diktatörlükler iş başındadır. Bu ülkelerde serbest seçim ve özgür basın gibi kavramların önemi yoktur.

          Afrika Ülkeleri; Dünyanın en fakir ve borçlu ülkeleridir. Dış ülkelerden gönderilen yardımları yeterince verimli olarak değerlendirememişlerdir. Dış ticaret, tarımsal faaliyetler alanlarında sorunlar yaşamaktadırlar.

 -Sağlık sorunları, altyapı ve finansman eksiklikleri yüzünden en üst noktaya ulaşmıştır. Kara ve demir yolları, şehir ve kasabaları altyapı açısından çok yetersizdir.

 Afrika Birliği Teşkilatı(OAU)

Bağımsızlıklarını kazanan Afrika ülkeleri, Doğu - Batı bloklarının dışında kalarak öncelikle ekonomik kalkınmayı hedeflediler. Bu amaçla 25 Mayıs 1963 te 32 Afrika ülkesi tarafından Afrika Birliği Teşkilatı (OAU) kurulmuştur.

 Teşkilatın amaçları,

 1. Afrika ülkeleri arasında birlik ve dayanışmayı geliştirmek

 2. Üyelerinin bağımsızlığını gözetmek, tüm kolonileşme biçimlerini ortadan kaldırmak

 3.  Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun olarak uluslararası iş birliğini ilerletmek; üyelerinin ekonomi, diplomasi eğitim, sağlık, bilim ve savunma politikalarını uyumlu hale getirmek şeklinde sıralanabilir.

Not:   Batı kültürünün etkisi ve Batı’nın siyasi-iktisadi müdahaleleri Afrika’daki geri kalmışlığın temel nedenleri arasındadır.   

Google+ WhatsApp