Mahatama Gandi ve Muhammet Ali Cinnah

Mahatama Gandi ve Muhammet Ali Cinnah

ASYA VE AFRİKA'NIN KURTULUŞU

. Mahatama Gandi:

Hindistan Bağımsızlık hareketini siyasi ve dini lideridir. 1869 yılında doğdu.  Hindistan’da resmi olarak ulusun babası ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler 2007’de Gandi’nin doğum günü olan 2 Ekim’i “Dünya Şiddete Hayır Günü” ilan edilmiştir.

Gandi;  Londra’da hukuk öğrenimini yaptıktan ksonra avukatlığa başladı.  Hindistan’da İngiltere sömürgeciliğine karşı Ulusal Kongresinin liderliğini üslendi. Ülke genelinde; yoksulluğa, kadın hakları, farklı din ve etnik gruplar arasında kardeşlik, kast ve dokunulmazlık ayrımcılığın sona ermesi fikrini savundu.

4. Muhammet Ali Cinnah:

23 Mart 1940’ta Lahor’da toplanan “Müslümanlar Birliği Cemiyeti Kongresi”, Hindulardan ayrı bir Pakistan Devleti kurulmasını kararlaştırdı. Bu hareketin liderliğini Muhammed Ali Cinnah yapmaktaydı. 1946’da Hint Yarımadası’nda Hindistan ve Pakistan adlarında iki bağımsız devlet kurulmasına karar verildi. 

 Asya ve Afrika'da Avrupa devletleri I. Dünya Savaşı sonrasında sömürgeler kurarak bölge halklarını hâkimiyetleri altına almışlardı. II. Dünya Savaşı'ndan önce Avrupa'da eğitim gören halkın içerinden çıkan bazı aydınlar Asya'da ve Afrika'da milliyetçiliği yayarak zaman içerisinde Asya ve Afrika halklarını bilinçlendirerek kendilerine hükmeden devletlere baş kaldırmalarını sağladılar. 

II. Dünya Savaşı ise milliyetçiliğin dünya genelinde yayılmasında ve sömürgeler üzerinde Batı egemenliğinin yıkılmasında belirleyici etken oldu.

 Sömürge halklarının verdikleri mücadelenin farklı esin kaynakları vardı. Savaşanlardan bazıları kendi geleneksel kültürleri adına, Avrupa'dan gelen siyasal fikirlere ve yaşam biçimlerine karşı çıkıyorlardı. Senegalli Senghor gibi sömürgeci güçler tarafından eğitilmiş olan seçkinler sınıfından bazıları, 1789'da kabul edilen özgürlük ve eşitlik fikirlerini sömürgeci güce karşı kullanıyorlardı. Çin Hindi'nde Ho Şi Min gibi başkaları ise, Avrupa'dan gelen fikirlerden Marksizmi benimsiyor ve genellikle milliyetçilikle birleştirerek bundan devrimci bir mesaj çıkarıyorlardı. Bu çeşitlilik, bağımsızlık için mücadele eden hareketlerde bölünme tehlikesi de vardı. Ama ortak bir düşmanın, yani sömürgeci gücün varlığı, mücadele içinde birliği sağlıyordu.

 Sömürgecilik faaliyetlerinin zayıflamasında,

 - Sömürülen ülkelerde milliyetçilik fikrinin güçlenmesi

 -Batılı emperyalist güçlerin bağımsızlık için ayaklanan gruplara yenilmesi ve II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın, "Asya, Asyalılarındır." sloganıyla İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerikalıları Uzak Doğu'daki sömürgelerinden çıkarmasının, sömürge halklarını derinden etkileyerek cesaretlendirmesi

 -Sömürgeci devletlerin II. Dünya Savaşı'nda yıpranması ve milli bağımsızlık istekleriyle baş edememesi

 -SSCB'nin, sömürgeci devletler Batı Blokuna dahil oldukları ve sömürgeciliği mücadele ettiği emperyalizmin bir türü olarak kabul ettiği için sömürge altındaki milletleri desteklemesi durumları etkili olmuştur.  

Google+ WhatsApp