Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

Montrö Boğazlar Sözleşmesi

    24 Temmuz 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesiyle boğazlar üzerinde tam olarak egemenlik kuramamıştık.
1930 lu yıllara doğru İtalya ve Almanya’nın tehlikeli bir şekilde silahlanarak saldırgan bir tutum sergilemesi karşısında
  İtalya’nın, 1935’te Habeşistan’a saldırması ve On iki Ada’yı silahlandırmaya başlaması, Alanya’nın Ren Bölgesi’ne  asker sevk etmesi ve Locarnno Anlaşmalarına son  vermesi Türkiye’yi Boğazlar Sözleşmesi’nin değiştirilmesi konusunda harekete geçirdi.
   Türkiye, Sovyetler Birliği ve Balkan Paktı’yla Balkan devletlerinin desteğini aldı. İtalya’nın Akdeniz’deki emellerinden dolayı İngiltere bunu olumlu karşıladı.
   Japonya da olumlu karşıladı.
   Türkiye’nin isteği üzerine; Türkiye, Avustralya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya’nın katılımı ile 20 temmuz 1936’da Montrö Boğazlar Sözleşmesiyle Boğazlar Türkiye’nin denetimine verildi. 

 

Google+ WhatsApp