Tarihten Günümüze Müslüman Türk Katliamları

Tarihten Günümüze Müslüman Türk Katliamları


Tarihe baktığımızda Avrupalıların hiç de o kadar güvenilir bir kavim ya da millet olmadığı ortada. 
1196 yıllarında başlatılan Haçlı saldırıları İslam dünyasına büyük zararlar vermiştir. Bu saldırılar can ve mal kaybına neden olmuştur. Haçlılar 200 yıl boyunca İslam ümmeti üzerine ölüm yağdırdılar. 
Haçlı saldırılarında İslam dünyasının tüm zenginlikleri Avrupa’ya taşındı. Avrupa’dan da İngiltere’ye taşındı. O nedenle Avrupa zengin, İngiltere de diğer Avrupa ülkelerinden daha çok zengin. 
Bu saldırılarda kadınlar tecavüz edildi. Bebeklere kadar öldürüldü. Kendi yazdıkları günlüklerde atların normal düz yollarda tırnaklarına kadar kan gölüne battığı, çukur yerlerde ise dizlere kadar kan gölüne battığı yazılmıştır.

Daha sonra Müslümanlar, Selahattin Eyyubinin komutasında birleşerek İslam topraklarından çıkarmakta başarılı olmuşsalar da asıl Avrupalıları başarısızlığa iten şey Avrupa’da çıkan veba salgını nedeniyledir.  1300 ün ilk çeyreğinde (1337) öncesinde Bizans’ta görülen Veba Salgını daha sonrasında ise tüm Avrupa ülkelerine yayıldı. 
 Veba salgını yüzünden Avrupa’da  her iki kişiden biri ölmüştür. Bir çok köy veya yerleşim yeri haritadan silinmiştir.   Bu olay Avrupa’nın büyük güç kaybetmesine neden oldu ve Osmanlar Orta Avrupa'ya kadar kolaylıklar ilerleyerek hakimiyet alanlarını genişlettiler. Türkler Avrupa'da Almanya sınırlarına kadar hakimiyet kurdular.  

1683 yılında Osmanlılar 2. Viyana Savaşı'nı kayıp ettiklerinde aşağı yukarı bugünkü Türkiye’nin  iki veya 3 katı büyüklüğünde toprak Almanların eline geçti. Bu topraklarda yaşayan milyonlarca Müslüman Türk’ün tamamını köle yaptılar. Hristiyan olmaya zorladılar, erkekler maden ocaklarında çalıştırdılar. Müslüman Türk kızı ve kadınları ise cariye, köle ve hizmetkâr olarak Almanlara dağıtıldı.

1815 yılında yaptıkları Viyana Sözleşmesi ile aldıkları karar doğrultusunda İran hudutuna kadar Türkleri çıkartacaklardı (Yani katledeceklerdi.) Dönemin Çarlık Rusya’sı da bu anlaşmanın içindeydi. Bunun için hazırlıklara başladılar ama o yıllarda İzlanda'da bir yanardağ patlaması sonucunda volkanik tüf meydana geldi. Avrupa o yılın yazını yaşayamadı. İstanbul'a dahi o yılın yaz ayında kar yağmıştı. Yaz yaşanmadığı için Avrupa’da büyük bir kıtlık meydana geldi. Çok sayıda hayvanları telef oldu. Hayvanlar soğuktan ve açlıktan kırıldılar.  
Birinci Dünya Savaşı hemen öncesinde ise Balkanlarda yüz binlerce Müslüman Türkü katletmişlerdir. 

 Yine I. Dünya Savaşı'nda büyük katliamlar yaptırdılar. İngiliz ve Fransız kışkırtması sonucunda Rumlar ve Ermeniler Doğu Karadeniz, Ege ve Doğu Anadolu'da büyük katliamlar yaptırdılar. Batı Anadolu’da ve Doğu Anadolu’da ele geçirilen Türk köy ve şehirlerinde kadınlar çırılçıplak soyundurulup köy ve kasaba içinde çıplak olarak dolaştırılıyordu. Bundan dolayı çok sayıda kadın ve kızımız intihar ettiğini biliyor muyudunuz?

Yine birinci dünya savaşında Rusların eline 90 bin, İngilizlerin eline ise 140 binin üzerinde Osmanlı Askeri esir düşmüştür. Rusların eline esir düşen Osmanlı askerlerinin ancak 20 bini geri dönebilmiştir. İngilizlere  esir düşen 140 bin askerden ancak 15 binini geri vermişler ama tek gözleriyle. Yani İngilizler teslim ettikleri askerlerin gözlerinin birisini çıkararak vermiştir. Fransızlara esir düşen askerler zorla havuzlara doldurularak banyo yaptırmışlardır. O havuza giren askerler havuzdan çıktıktan sonra gözleri kör olmuş sonrasında ise solunum yetersizliğinden bir hafta içinde hayatlarını kaybetmişlerdir. 
Halep’ten Kahire’ye kadar Türk nüfusu yoğunluktaydı. Tıpkı Musul ve Kerkük gibi. Onların tamamı İngiliz işgali altındayken gemilere doldurulup götürülmüş, hala bilinmiyor nereye götürdükleri. Acaba maden ocaklarında ölünceye kadar köle olarak çalıştırıldılar mı, yoksa denize mi döküldü? 

Google+ WhatsApp