Bugün Karşılaştığımız Olaylar Geçmişte Yaptıklarımızın Yansımasıdır

Bugün Karşılaştığımız Olaylar Geçmişte Yaptıklarımızın Yansımasıdır


Ben bir tarihçi olarak bir olay yaşandığında onun öncesine bakılmalıdır diye düşünmekteyim. Yani yaşanan bir olayın mutlaka öncesi zamanda atılan bir tohumu sonra yeşeren bir kökü, ardından gövdesi dallar, budakları, çiçekleri ve ardından meyveleri ortaya çıkar. Yani hasat zamanı. Yapılan yanlışlıklar olayların zehirli tohumunu atar tohum dallanır budaklanır sonra çiçek açar ardından meyvesini verir ama zehirli meyvesini. Zehrili meyveyi yemeyen merak eder yiyen ise bin pişman olur. 

Tarihte ne zaman Müslümanlar birbiriyle savaş yaptıysa ona bir zalim millet musallat olduğunu görüyoruz.

*Abbasilerin Halifeliği döneminde; İran, Türk, Fatimi ve Araplar birbirleri ile Mücadele içinde savaşıyorlardı. Ayrıca buna ek olarak taht kavgaları da vardır. Yine Büyük Selçuklularla Türkiye Selçukluları da aynı zamanda birbirleri ile savaş halindeydi. Bu olayların ardından önce Haçlılar daha sonrasın da ise Moğol saldırılarına maruz kalındı, milyonlarca Müslüman öldürüldü. Tarihçilerin yazdıklarına göre atlar yollarda tırnaklarına kadar kan gölüne batıyordu. Kadınlar tecavüz edildi. İslam memleketlerinin zenginlikleri yağmalandı.

¬Yakın Tarihle İlgili Olarak da

*Afganlılar sağ ve sol gruplara ayrıldılar ve birbirleri ile savaştılar. Ardından Rus istilası başladı. 

Rus işgalinden kurtulduktan sonra tekrar Rabbani, Taliban ve Elkaide grupları birbirleri ile savaştı ardından Amerikan İstilasına maruz kaldılar.

*Irak-İran ve Kuveyt’in birbiri ile savaşması ABD’nin saldırısına neden oldu. Irak yıkıldı. Saddam Hüseyin ve yakın adamlarının hepsi birer birer öldürüldü. Iraktaki kadınlar tecavüz edildi, memleketleri yağmalandı. 4 milyon çocuk yetim kaldı.

*Suriye’nin PKK Terör örgütüne yardım etmesi ve orda eğitilen teröristlerin Türk Askerlerini şehit etmesi de Süriyelilere felaket getirdi mi diye düşünmekteyim.

*Şimdi de Biz Suriye ile Savaşa tutuştuk, hem de Recep ayında bu güzel ayda. Böyle bir ayda savaşa tutuşmak korkutucu ve ürkütücü bir olaydır.  

Şimdi camilerimiz boş, Kâbemiz ise tevabsız kaldı, bundan sonra da ne gibi musibet ve bela ile karşılaşırız ancak şimdilik onu Yuüce Allah bilir.

 Ama tarihe baktığımda tarihte ne zaman Müslümanlar birbiri ile savaş yapmışsa kesinlikle düşman istilasına maruz kalmışlardır.

Şimdi ben size aile ve komşuluk ilişkilerinden bahsedeyim mi?

Kur'an Müslümanlar için “Birbirinizle savaşmayın gücünüz elden gider;” buyrulmuştur. 

 

Google+ WhatsApp