Öğrenci Başarısı

Öğrenci Başarısı


Eğitim ve öğretimin temeli şu dört unsurun üzerine oturtulmalıdır görüşündeyim.

disiplin, saygı, sorumluluk ve güzel ahlak

Disiplin: Okullarda eğitim öğretim belirli disiplin kuralları üzerine oturtulmalıdır. Disiplin kurallarını her ne kim olursa olsun ihlal eden, alacağı ceza ile sonuçlarına katlanması gerektiğini bilmelidir,

(Dersi kaynatanlar, prizler ile kısa devre yaparak okulun sigortalarını attıranlar, okulun araç ve gereçlerine zarar verenler, sınıfta ders işlenme adap ve disiplinini bozan öğrenciler)

Sınıflardaki öğrenci sayısı 24’ün üzerine çıkmamalıdır, öğrenci sayısı zaten 24’ün üzerine çıktığında öğretmenin verimliliği yüzde 50 azalır. Hadi bilmedin öğrenci sayısı 30 olsun ama sizin de şahit olduğunuz gibi öğrenci sayıları 50’ye dayanmış durumdadır. Bu durum zaten sınıflardaki öğretmenin verimliliğini düşürmüştür. Öğrenci çokluğundan dolayı yazılı kâğıtları arasında boğulan öğretmen öğrencileri ile yeterli derecede ilgilenemiyor. Zaten öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle devletin kendisi bir defasında öğrenci disiplinsizliğine giden ilk adımı atmış oluyor.

Saygı: Öğrenciler, öğretmenini, okulu, idarecileri veya dersi sevmeyebilir ama saygı göstermek zorunda olduğunun bilincinde olmalıdır.

Sorumluluk: Öğrenci okula geldiğinde derslere çalışıp geçmesi gerektiğinin sorumluluk olduğunun bilincinde olmalı, zamanında, yeterli ve düzenli çalışması gerektiğinin sorumluluğunu taşımalıdır.

Güzel ahlak sahibi olması: Erkeklerin kız arkadaşları yanında, kızların da erkek arkadaşların yanında asla ve asla küfürlü konuşmamaları gerektiğini, birbirlerini incitici kelime ve sözleri kullanmamaları gerektiğini, saygılı ve saygın olmaları gerektiğinin bilincinde olmalılar. Bu kavramlar, Din Kültürü ve Ahlak Dersi, Demokrasi Dersi ile yetinilmemeli, ayrıca diğer ders öğretmenleri de bu gibi öğrenci davranışları üzerinde durmalıdır kanaatindeyim.

Bana göre bu dört temelden birisi olmadan eğitim öğretimde en yaygın ve en iyi eğitim sistemini, son teknoloji’yi de kullansak yine istenilen başarışı tutturamayız.

Burada aile, okul ve çevrenin büyük etkisi vardır. Öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri göz önüne alınmalıdır.

Aksi durumda istenilen başarıyı yakalamamız mümkün değildir.

 

Google+ WhatsApp