Gecikmiş Karar Kaybettirir

Gecikmiş Karar Kaybettirir


                                     

      Bazen karar vermek çok güç ve zor olabilir. Karar vermek özellikle hızlı karar vermek çok önemlidir. Karar veren birisi mutlaka; tecrübelerine, bilgisine tahsil hayatında, öğrendiklerine, hayal gücüne, düşüncelerine, mantık bilgisine, dayanarak veya birilerine o konuyla ilgili –bilgisi ve tecrübesi olanlardan- danışarak, fikir sorarak karar vermektir.  Bu saydığımız bilgi ve özelliklerden mahrum biri ya kararını geç verir veya veremez, kararsız kalır.

      Akla uygun ve mantıklı bir karar vermek için boşuna hayal kurmakla, rüya görmekle zaman yitirmeyin. Beklediğiniz şeyler çok uzakta, belki gelir belki gelmez. Şunu unutmayın ki, iyi bir karar vermek için günlerce çırpınmaktansa “Evet ya da Hayır!” diyerek işin içinden çıkmak, çok daha iyi ve hayırlı sonuçlar doğurabilir. Çünkü kararsızlık tutumunuz gücünüzü kaybettirir, daha farklı kararlar vermek sizi daha da zora sokabilir.

         Özellikle yöneticilerin karar almadaki tereddütleri ve konuyu belirsiz bir tarihe ertelemeleri çok kritik bir durum yaratabilir. Önündeki bir mesele hakkında vereceği kararı ilerdeki günlere erteleyen bir yönetici, eğer bunu alışkanlık haline getirmişse kesinlikle o günkü konumunu yitire bilir, böyle bir fırsat bir daha doğmaya bilir. Çünkü yöneticinin gevşekliği ve kararsızlığı o konudaki rakip olanları harekete geçirebilir.  

    Önünüzdeki fırsatları değerlendirin. Sizin önünüze gelen fırsatlar sizi ileriye götüren bir yakıt veya bir basamak olabilir. Eğer ilerlemeye karşıysanız, mutlaka gerilersiniz. Ve gerilemek bu bakımdan size ilerlemekten çok daha pahalıya mal olabilir. İlerleyin! Adım atmaktan çekinmeyin, fakat iyi havalarda yol almak niyetiyle sakin limanlarda demirleyip beklemeyin, elinize geçen fırsatları en iyi bir şekilde değerlendirin ve zamanınızı boşa harcamayın. Belki de yıllarca sakin bir deniz, açık bir gökyüzü görmeyeceksiniz, yılmayın, yol almak ve amacınıza ulaşmak için çaba sarf edin. Bu günün işini bu gün bitirin, bugünün zorluğunu bugün giderin, çünkü yarın ne ile karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Hayatta karşınıza başka işler ve zorluklar çıkacaktır. Bu hayatın temel kuralı ve felsefesidir.  

    Hemen alınmış bir karar, kuşkusuz başkalarını kararsız bir şekilde beklemekten daha iyidir. Doğru bir karar vermek ise öğrenilen bilgilere ve başvurulan bilginin netliğine, yaşanmış tecrübelere, geçmiş nesillerin başından geçen önemli tarihi hadiseleri bilmeyi gerektirir. Okullarda öğrenilen her ders şüphesiz bir bilim dalıdır. Ve okuduğunuz okullarda öğrendiğiniz bilimlerin hiç birisi boşuna konulmamıştır. Olabilir ki lise hayatınızdan sonra üniversiteyi kazanamayabilirsiniz. Ama burada öğrendiğiniz bilgiler; hayata atıldıktan sonra her zaman karar verirken elinizin altında potansiyel hazine gibi sizin işinize yarayacak şeylerdir.

     En kötü karar bile, kararsızlıktan daha iyidir. Kararsız olmayın en sıkışık durumlarda eğer karar almaktan korkuyorsanız hiç olmazsa yazıtura atın.

    Kararlı olmayan biri sağlıklı düşünemez. Kararlılık, düşünmenin katalizörüdür. Ancak isteyerek yapmalısınız. Kararlılığın düşmanı korku ve endişedir. Korku ve endişeleriniz sizi pısırıklığa götürmesin. Korku ve endişeleriniz sizi tedbir almaya yöneltsin ki ümitl ve kendinize güven duygusu dengelesin.  Birçok kişi atak olmaktan, ileri atılmaktan korkar. Yılmayın, gece-gündüz, evden-okula, okuldan –eve giderken çalışın. Ya başaramazsam demeyin; başaracağım diyerek en güzel kararı verin.

     Kararlı kişi yerinde sayan bir kişi değildir, o en önce atağa geçen kişidir ki; diğerleri kuşku ve tereddütteyken ileri atılan biridir. Hayatta birçok zorluklar ve sıkıntılar vardır ve hepsi de alt edilmeyecek gibi zor ve büyük görünebilir. Fakat kararlı biri bu zorluklara karşı çıkınca hepsinin önemi azalır, zorluk ve engeller böyle birinin karşısında küçülür. Kararsız kişinin önündeki en küçük meseleler bile bir dağ gibi büyür.

    Kararsız bir yönetici önce “hayır” der. Çünkü “hayır” , “evet” ten kolaydır. “Hayır” deyince hiçbir risk yoktur, her şey durur. Eğer “evet” dediniz mi bunun gerçekleşmesi için sorumluluk ve sıkı bir çalışma gerekmektedir.

     İyi karar vermek için hızlı bir şekilde düşünmek ve karar vermek zorundasınız. Değerlendirilmeyen düşünce; sofraya gelip de yenmeyen yemekler gibidir, hiçbir yararları yoktur. Değerlendirmeyen düşünceler açık kaptaki benzin gibidir uçup gider. Eğer düşüncelerinizi bir kâğıda dökmekten acizseniz zihniniz projeler mezarlığından farksızdır. Düşünceleriniz zihninizde çürür gider Okullarda –özellikle liselerde- işlenen derslerin şüphesiz her biri bir bilim dalıdır. Bu nedenle okullarımızdan mezun olan her bir öğrenci öğrendiği ilimler hakkında genel bir bilgiye sahip olur. Her bir bilimin gayesi insanoğlunun yaşamına; refah, mutluluk ve iyi bir gelecek hazırlamak için imkânlar oluşturmaktır. Hızlı, akılcı ve en doğru kararı vermek için ise hiç şüphesiz öğrendiğiniz ilimler, kazandığınız tecrübeler yardımcı olacaktır. İşte okullarımızdaki işlenen derslerin temel gayesi bu bilim dalları ile ilgili ipuçları vermek ve sizi geleceğe hazırlamak içindir ki; gelecekte en doğru kararı en hızlı bir şekilde veresiniz.

Google+ WhatsApp