Osmanlı Masa Başında Yenik Durumuna Düşürüldü

Osmanlı Masa Başında Yenik Durumuna Düşürüldü


Osmanlı Masa Başında Yenik Durumuna Düştü;
Bununda tek müsebbibi padişah Vahdettin’dir. 
850 bin Batıda, 850 bin de doğuda Osmanlı kuvvetleri bulunmaktaydı. Hatta onu söyleyebilirim ki 80  bin asker hayatını kaybetmiştir.  Ruslar donan askerlerimizin cesetlerini kameraya çekip rapor etmişlerdir. Tabiki 80 bin asker oracıkta o gün ölmedi. Bazısı zatüre olarak savaş dışı kaldı ve sonraki bir iki ay içinde öldüler. Yine hani denizin derinliklerine dalan dalgıçlar var ya onlar ani bir şekilde su yüzüne çıktıklarında nasıl da vurgun yiyiyorlarsa  ayni durum donma durumu için de böyledir. Yani aşrı derecede üşüyüp donma tehlikesi geçiren biri ani bir şekilde sıcağa çıkardığında ona benzer bir şey oluyor.
Yine Rusların Sarı Kamış’ta donan tek bir askeri bile yok. Rusların Doğu Anadolu’yu ele geçirdikten sonra Türkler İran Tebriz’de toplanmaya başladı. Enver Paşa tüm Türk Dünyasını galyana getirmeyi başarmıştı. Kafkasya, Azarbaycan ve İran’da Türkler toplanmaya yeni birlikler kurmaya başladılar. Ruslar bu gücü dağıtmak için ani bir saldırı ile Tebriz’i ele geçirdiler. Ardından Osmanlı kuvvetleri Tebrizi geri aldılar. Rusla ikinci bir hücumla Tebriz’i Ele geçirmek istedlerseler de bunda başarılı olamadılar  Rusların Kafkasya kuvvetlerinin tamamı imha edildi. 150 bin Rus kuvveti Tebriz’de yok edildi. 
İşte bu da Enver Paşa’nın başarısıdır. 
Ben size desem ki Osmanlı devleti II. Abdul Hamit döneminde İngiliz ajanı tarafından yönetiliyordu belki bana inanmazsınız ama ne yazık ki öğleydi. II. Abdulhamit’in danışmanlarından birisi İngiliz ajanıydı. II. Abdulhamit’e bir çok hatayı o yaptırmıştır. Yani iç karışıklıklar, Balkanlardaki karışıklıklar, Bulgaristan’ın elden çıkması gibi bir çok yerdeki karışıklıklar II. Abdulhamit’in yanlış politikaları nedeniyle yaşandı. 
II. Abdulhamit'in  en büyük yanlışlığı liyakatlı yöneticiden ziyade kendi düşüncesindeki insanları yönetici olarak atıyordu. Bence II. Abdulhamit iyi yönetiyordu am ne yazık ki kendi fikir ve düşüncesine yakın insanları ataması yapılan en büyük yanlışlığı oldu, öyle ki telafisi mümkün olmayan yanlışlıktı bu. Oysa devlet yönetiminde birinci derecede liyakatlı (Yani yönetim ve görevi ile ilgili yeterli derecede bilgi sahibi) liyakatsız kimselerin atanması bırakın devleti yönetmeyi tam tersine Osmanlı devletine ayak bağı olmuştur. Ama tüm bunlara rağmen yine de Osmanlı Devleti I. Dünya  Savaşı’ndan galip çıkmıştı. Buna örenek olarak doğuda Ruslara karşı direnen Muhtar payaşı verebiliriz. Muhtar Paşa'nın Ruslara karşı direnişi tarih kitaplarında yere göğe sığdırılmaz ama sonuçta Muhtar Paşa yenilir ve Erzurumu boşaltır.   Oysa Nene Hatun bir avuç köylüyle Ruslara karşı savaşır ve Rusları püskürderek durdurur. Bu da demek oluyor ki Muhtar Paşa bir köylü kadının sahip olduğu liyakat ve savaş bilgisi yok.

Yine aynı durum batıda Ruslara karşı savaşan Gazi Osman Paşa'nın yenilmesi ve Tüm Bulgar topraklarını kaybettikten sonra İstanbul'a döner. Ama ne yazık ki tarih kitaplarında Bir Halil Paşa'dan ve Çöl Kaplanı olarak ün yapmış Fahrettin Paşa'dan bahsedilmez. Her ikisi de yenilmemiştir ve II. Abdulhamit döneminde yapılan hataların izini silerek yedi düvele karşı bir kartal olmuş ve kahramanlık destanları yaratmışlardır. 

 Şurası da bir gerçek ki altın padişah olarak bilinen Sultan Mehmet Reşat döneminde Osmanlı kesin bir yenilgi yaşamamıştır. Osmanlı Devleti'nin bu başarısı Enver Paşa ve kurduğu ekibi sayesinde olmuştu. Ne yazık ki Mehmet Reşat'ın önce velihat oğlunun sanrasında kendisinin meçhul bir şekilde ölümüyle yerine geçen Vahdettin, tahta oturur oturmaz bu değerli komutanları  görevden alması hatta bir çoğuna iydam kararı çıkarması yapılan en büyük yanlışlık oldu.

150 bin asker itilaf devletlerine (Fransa ve İngiltere) teslim olma emri veriliyor. Bu ne biçim bir emirdir. Öğle emir mi olur. Ruslara teslim olan asker sayısı ise 90  bin civarında.  Yani bu demek oluyor ki toplam İtilaf kuvvetlerine teslim olan asker sayısı 250 bine yakın bir kuvvetti.
Ben II. Abdulhamit’in ve Padişah Sultan Mehmet Reşat’ın eceliyle öldüğüne inanmıyorum, Vahdettin'i başa getirmek için yapılan bir plan olabilir diye düşünmekteyim. . Sultan Vahdettin galip bir imparatorluğu masa başında yenik durumuna düşürdü. 

 

Google+ WhatsApp