Öğretmenler Günü

Öğretmenler Günü


Bu gün öğretmenler günü:

Yüce Allah Kehf Suresi 109 ve Lokman suresi 27. Ayette şöyle buyurmaktadır: "Tüm insanlar, melekler ve cinler kâtip olsa, dünyadaki okyanus ve denizlerdeki sular mürekkep olsa, dünyadaki tüm ağaçlar kalem olsa, yine de Allah’ın bildiklerini yazmakla bitiremezler."
      Tüm ilim hazinelerinin kaynağı Allah’tır. İlk atamız Hz. Adem (a.s) yaratıldığında ona öğle bilgiler öğretilmişti ki melekler bile şaşırdı. Hz. Adem ve Hz. Hava (a.s) bildikleri karşısında  melekler, Allah’ın emri üzerine Hz. Adem (a.s)’ı selamlamak ve üstünlüğünü kabul etmek anlamında secdeye kapandılar. İşte bizim ilk öğretmenimiz Hz. Adem (a.s)’dır dersek yanlış olmaz. Hz. Adem evlatlarına, çiftçiliği, tarımı, toplumsal faaliyetleri ve yardımlaşmayı öğretti. Yönetmeyi, bilgin ve ilim ehli olanlara saygı duymayı, Allah’a kulluğu öğretti. Ama kabil Hz. Adem’e isyan ederek kardeşi Habil’i öldürerek ilk isyancı ve ilk katil unvanını alan ilk insan oldu.
Bir gün, Hz. Ali (a.s)’ı Hz. Resulullah (s.a.v) yanına çağırdı ve özel olarak onun yanında bir süre kaldı. Sonra onun yanından ayrılıp dışarı çıktığında Hz. Ali’ye Resulullah (s.a.v.) ne söylediğini sorduklarında; Hz. Ali (a.s); onlara: "Peygamberimizin kendisine bin ilim öğrettiğini ve her ilimin de bin kapısının olduğu,” söyledi. Hz. Peygamberimiz, Kur’an ve ayetleri ve bu mekteplerde yetişen Müslüman bilim insanlarının çalışmaları günümüz modern bilimine kaynak teşkil etmiştir.
 İslam’ın doğuşu ve yayılışı sonrasında “İlim Çin’de bile olsan alın sözünü” de esas alan müslüman bilginler elde ettikleri bilgileri topladılar, derlediler. Günümüz modern bilimin temelleri İslamiyet’in doğduğu Orta Çağ’da atılmış oldu. Modern tıbbın doğmasına neden olan İbn-i Sina, yine dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim adamı olan El Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır. 
      Tüm ilimlerin kaynağı olan Yüce  Allah’a hamt ve şükür ederek O’nun eğitmenliğine sığınmayan insan zarardadır. Belki de dünya milletlerinin şu an felakete sürüklenmesinin temel kaynağı budur. Ne acı ve hüsrandır ki, insanlar birbirlerini yok etmek için akıllı füze, akıllı robot gibi kulağa hoş gelmeyen şeyler yapıyor. Gaflet içinde olan insanlar da bunun farkında değildir. Eğer insanlar Allah’ın eğitmenliğine sığınsaydı bir birini imha edecek silahlar yapar mıydı hiç!
      Allah’ın sıfatlarından birisi de “Rab” oluşudur. “Rab”ın kelime manası "terbiye eden, yetiştiren" demektir. O Rab ki, peygamberlerini ve peygamberleri içinden seçilmiş Hz. Peygamberimizi terbiye edip yetiştiren ve onları biz insanları terbiye edip yetiştirmeleri için göndermiştir. Ünlü Alman Goethe bir sözünde; “Bugün insanlık her şeyini Muhammed’e borçludur.” sözü çok anlamlıdır. 
      Bu nedenle son Peygamberimiz Hz. Muhammet (s.a.v)’a ve tüm peygamberleri salat ve selavat ile anar, öğretmenlerimin ve öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutlarım. 
Ayrıca Hz. Adem (a.s)’dan son Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav.)’a kadar tüm peygamberlerin getirdiği kitaplardaki ayetleri, o güzel uyarıcı ve bizi terbiye edici sözlerini bize ulaştırmak için çalışan ilim ehli tüm ulema ehlinin minnetle anıyor ruhları şad olsun.
     O güzel ilimleri sadece Allah rızası için bize ulaştırmayı sağlayan tüm ilim ehlinin öğretmenler günü kutlu olsun.
     Her baba ve her anne bir öğretmendir. Bize ana dilimizi öğreten annelerimizin ve bizi terbiye eden tüm babaların öğretmenler günü kutlu olsan. 
Bizi terbiye eden, bize okuma yazmayı öğreten, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlu olsun.
Toplumu eğiterek, terbiye edip ilim öğreten tüm öğretmen arkadaşların öğretmenler gününü kutlu olsun.
 Tarihten günümüze kadar gelen tüm dönemlerde bize doğru bilgi ulaştırmak, tarihte meydana gelen yanlışlık ve yanlışlığa neden olacak hadiseler karşısında bizi uyarıcı nitelikteki sözleri ile devlet kuran, kurulu devleti yöneten büyük devlet adamlarımızın öğretmenler günü kutlu olsun. Türkiye'yi Batı'nın sömürgesi durumuna düşürmekten kurtaran, halk egemenliğine dayanan bir devlet kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler gününü kutlu olsun. 
  
ÖĞRETMENLER İLE İLGİLİ SÖYLENMİŞ GÜZEL SÖZLER
“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.”
Annenin, babanın ve öğretmenin yüzüne bakmak ibadettir.
Anne’nin, babanın ve öğretmenin hakkı ödenmez. 

Mustafa Kemal Atatürk şöyle der:
Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. (Atatürk)
Bir toplumu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanı iç ve dış tehlikelere karşı omuzlarında silah taşıyan asker ordusu, diğeri elinde kalem taşıyan memleketin geleceğine parlak bir rota çizen öğretmenler ordusudur. (Atatürk) 
Eserinin üzerinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir. (Atatürk)

Öğretmek iki defa öğrenmek demektir. J.Joured
Öğretmen ve ağaç ürünlerinden belli olur. Ukrayna Atasözü
Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir. Alman Atasözü
Geleceğin güvencesi eğitime eğitim ise öğretmene dayalıdır.
Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmen geçmişin öğreticisi geleceğin kurucusudur.
Toplumların uygarlık düzeyi öğretmene verdiği değerle ölçülür.
Hayatta en büyük mucize küçükken iyi bir öğretmene rastlamaktır.
Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum Hz Ali (a.s.)
Yeryüzünde öğretmenlikten daha onurlu bir şey tanımıyorum. (Diyojen)
Heykeltıraş mermere ne ise öğretmen de çocuğa odur. (Addison)
Öğretmen doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.
Bir öğretmeni unutulmaz yapan şey öğrencisinin yüreğine dokunmasıdır.
Hayat ve yaşam şartları acımasız bir öğretmendir önce sınav yapar sonra ders verir. 

 

Google+ WhatsApp