Kategori : Demokrasi

Platon

Platon

Demokraside esas olan halk egemenliğidir ama milletin de kendisini seçeceği şahısları iyi teşhis etmesi gerekir. Bunun için halkın yetişkin olması ve iyi eğitim görmesi şarttır

Pozitif Hukuk

Pozitif Hukuk

İnsan Haklarının Korunmasında Pozitif Hukukun Önemi:

Demokrasinin Temel Değerleri

Demokrasinin Temel Değerleri

Günümüzde demokrasi, devlet yönetim sistemi olmaktan ziyade birlikte yaşama kültürü olarak kabul edilir.

Demokrasi Tarihi

Demokrasi Tarihi

Demokrasi; Halk egemenliğine dayalı yönetim demektir.