Kategori : Belgesel 1-İlk Çağ

Fatimiler

Fatimiler

Fatimiler; Hz. Peygamberin torunlarına yapılan zulümü önlemek için geldi fakat zulümleri Emevileri aratır nitelikteydi.