Birinci Dünya Savaşı'nda Ne Kadar İnsan Öldü?

Birinci Dünya Savaşı'nda Ne Kadar İnsan Öldü?

Birinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin o güne kadar gördüğü en kanlı savaştır. Sömürgeci Batılı devletlerin aracılığı ile kısa sürede tüm dünya kıtalarına yayılmıştır.
Bu savaşta Ordudaki askerlerin yanı sıra sivillerde de oldukça çok sayıda can kayıpları olmuştur.
Sivil halka karşı yapılan katliamlar, abluka, ambargo yetersiz beslenme nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar ve yetersiz beslenme sebebiyle 20 milyona yakın insan ölmüştür. 
Birinci dünya savaşında dünya tarihinde ilk defa kimyasal silahlar kullanılmıştır.
Kayıpların yüksek olmasının birinci sebebi teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan ağır ve öldürücü silahlardır. 
Siper savaşları çatışmalarda ölen asker sayısının çok yüksek olmasına sebep olmuşlar. Özellikle Batı Cephesinde, çatışmalar karşılıklı siperlerle kilitlenmiş ve iki taraftan da herhangi ciddi bir ilerleme olmazken her iki taraftan on binlerce can kaybı yaşanmıştır.
Ayrıca hastalık ve salgınlar nedeniyle ağır kayıplar yaşanmıştır. İspanyol gribi ve tifüs gibi salgılar yüzünden yüz binlerce asker hayatını kaybetmiştir.
Hava bombardımanları ve sivillere karşı yapılan planlı katliamlar sivil kayıplarının çok fazla olmasına sebep olmuştur. Ayrıca hastalık ve yetersiz beslenme sivil kayıplarını arttıran diğer iki önemli faktördür.

Birinci Dünya Savaşında Ölü Sayısı
I. Dünya Savaşında ölen insan sayısı 19-20 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. 
Ölen asker sayısı 9 milyon civarındadır ve bunun yarısı Osmanlı askerleridir. Yani Osmanlıların bu savaş ve cevphelerde 5 milyona yakın askeri ölmüştür. Bir o kadar da sivil vatandaş ölmüştür.
Ayrıca savaşlarda ölen askerlerin dışında yaralanan asker ve siviller de vardır. Savaşlarda yaralanan toplam sayının 20 milyon ile 23 milyon civarında olduğu sonucuna varılmıştır. 
Ülkelere Göre Ölü Sayısı
Ülkelere göre savaşta ölen insan sayısı sivil ve asker toplam olarak şu şekildedir (tahminlere göre yaklaşık sayı):
Rusya: 3 milyon
Osmanlı Devleti: 9 milyon (Yarıya yakını sivil)
Almanya: 2,5 milyon
Avusturya-Macaristan: 1,9 milyon
Fransa: 1,7 milyon
İtalya: 1,1 milyon
İngiltere (Sömürge topraklarıyla birlikte): 1,1 milyon
Sırbistan: 1 milyon
Romanya: 600 bin
Bulgaristan: 180 bin
Yunanistan: 160 bin
Belçika: 140 bin
Amerika Birleşik Devletleri: 110 bin
Portekiz: 90 bin
Afrika’da çatışmalar, açlık ve hastalık sebebiyle ölen sivil sayısı: yaklaşık 600 bin

Google+ WhatsApp