Sorunsuz Bir Dünya Tarihi Var Mı

Sorunsuz Bir Dünya Tarihi Var Mı


Mahmut hocam tarihin hiçbir döneminde tam istediğin dört dörtlük bir dönem yaşanmamıştır. Bir de yöneticilerde merhamet aramak. Çünkü merhametli, şefkatli  yöneticileri ne yazık ki barındırmıyorlar.  Şöyle tarihe bakıldığında yöneticiler (kral, padişah, sultan, çar, arşudük)  içinde katil olmayan bir lider aramak samanlıkta iğne aramaya benzer. 
Tarihte mutlaka insanların başını belaya sokacak bir durum maalesef  olmuştu ve olmaya da devam ediyor.
Müslümanların mezhepsel tutumları ve taht kavgaları ayrıca birbirleri ile savaş yapmaları İslam milletlerini zayıf düşürmüş ve Batı’nın sömürgesi durumuna düşürmüştür. 
Osmanlılar dönemi kuruluş dönemleri zaten Anadolu ve Balkanlarda tutunmak için savaşlarla geçmiş yıllardır. Oldukça sıkıntılı dönemlerdir. Haçlı savaşları, ardından Moğol Saldırıları, Timur’un saldırısı……v.b.
Sonraki dönemlerde ise kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlıların beceriksizliği sayesinde hem Türk dünyası hem de İslam dünyası  Batı’nın sömürge ağına düşmüştür.  
Cumhuriyet döneminde tam düze çıkmak üzeydik ki II. Dünya savaşı patlak verdi, ardından soğuk savaş dönemi oluştu. Kıbrıs savaşı nedeniyle  ambargo uygulandı.  
Dünya tarihinde sorunsuz bir dönem yok. Avrupa’ya gelince neden sorunsuzlar. Çünkü Onları sömürgecidirler ve ele geçirdikleri her yeri sömürmüşler.  Afrika, Asya Uzak doğu buraların zenginlik kaynakları Avrupalıların elinde. Aslında Avrupa denince İngiltere akla geliyor. 
Biz onlar gibi sömürgecilik yapamıyoruz, ister misin biz de Avrupalılar gibi sömürgeci ve zalim olalım. Biz bunu yapamayız. Bizim ne dinimiz, ne kültürümüz ne de insanlığa bakış açımız buna el vermez. 
İstersen Mahmut hocam tam da böyle sorunsuz geçen yıllar MÖ Mısır Uygarlığı, Babil’ler dönemi Mezopotamya ve İyonyalılar dönemi olabilir. Bu nedenle vaktiniz olursa o dönemle ilgili bir gezi animasyonu hazırladık, hem bakın hem de biraz gülün. Harika olmuş.

:Eski Mısır ve Babil Uygarlığı Animasyonu: https://www.youtube.com/watch?v=MMHpat1VE5o&t=959s

Google+ WhatsApp