Eğitimde Öğretmenin Önemi ve Ödevi

Eğitimde Öğretmenin Önemi ve Ödevi


   Hz. Adem (a.s.)’dan günümüze kadar insanoğlu; maddî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak, daha rahat, mutlu, çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşmak için çaba harcadığını görmekteyiz.

   Çağdaş ve modern bir hayat oluşturmak, teknoloji gelişmeleri sağlayarak mutlu bir toplum olmanın yolu verilen eğitimin önemine ve kalitesine bağlıdır.
Günümüz devletleri vatandaşlarını mutlu kılmak için eğitime büyük bir önem vermekte, sahip oldukları kaynakları bu alanda değerlendirmeyi yeğlemektedirler. Doğrusu bunda da haklıdırlar.

      Hayatımızda en büyük davamız, kaliteli bir eğitim ile cehaleti aydınlatacak ilim olmalıdır. Sürekli değişen, gelişen bilimsel ve teknolojik alandaki yeniliklere ayak uydurabilmemizin tek yolu eğitim-öğretimden geçmektedir.

Öğleyse nasıl bir eğitim ve nasıl bir insan modeli?

   -Öğrencilerimizin kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini yetiştirmelerine imkân tanıyan, hoşgörülü, erdemli, basiretli yani ilerisini göre bilecek, geçmişteki hatalardan ders alabilecek kamil, çağdaş, bilimsel, hoşgörülü saygın insan özelliğini esas alan ve bu temellerin üzerinde gelişen bir eğitim sistemi.

-Manevî, insanî, ahlâkî ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, bunları geliştiren ve koruyan

-Kur’an ve peygamberlerin ahlakına bağlı, ailesini, toplumunu, devletini ve vatanını gönülden seven bir eğitim sistemi.

 -Toplumdaki kültürel değerleri yüceltmek için sürekli çaba harcayan, bir eğitim ve öğretim sistemi oluşturmadan dünyada huzur ve mutluluk aramak beyhude bir davranıştır.

 -Kendisine güvenen, ailesine, yaşadığı topluma ve milletine hizmeti en büyük erdem sayan bir eğitim sistemi ve modeli oluşturulmalıdır.

-Din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan,

-Toplumda cehalet sonucu meydana gelen yanlışlıkları ilim ışığı ile düzelten,  

-Zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı,

-Kendisiyle ve toplumla barışık,

-Kendi kişisel karakterini koruyan,

-Topluma saygı ve güven duyan,

-Emeğe değer veren,

-Hür ve bilimsel düşünceye, geniş dünya görüşüne sahip,

Grupla çalışma alışkanlığı kazanmış,

-İhtiyaç duyduğu bilgi kaynaklarına ulaşabilen ve öğrenmeye hayat boyu devam eden bir süreç hâline getirmiş bir insan tipi yetiştirmek en büyük ödevleri arasındadır.

Google+ WhatsApp