Hayatın Denge Terazisi ve Mücadele

Hayatın Denge Terazisi ve Mücadele


       Hayatın denge taşları var. Biz insanlar o dengeyi tutturmak için ister istemez kendimizi bir mücadelenin içinde buluyoruz.  Aksi durumda hayat yaşam ve özgürlük haklarımızı elimizden alabiliyor. 

Hayatın denge terazisi insanı mücadeleye iter. Mücadelede başarılı olmak için ise sorumluluk gerektirir. Sorumluluğun bilincinde olmak hayattaki mücadele azmini başarıya götürür. Ümit ve özgüven mücadele için atılan ilk adımdır. Korku ve endişe ise insanı tembellikten kurtararak sorumluluğa iter.

Hayattaki yaşantımızda gördüğümüz her şey bir denge üzerine oturmuştur. Mesele hayatımızda Umut (Kendisine Güven) ile Korku (endişe) bir denge üzerinedir.

Yani hayatımızda korku terazinin bir kefesinede,  Umut  (kendine güven) ise terazi'nin diğeri kefesindedir. Bu ikisini hayatımızda dengelemek zorundayız. Eğer olaylar karşısında aşırı derecede Umut ve kendimize güven olursa bir süre sonra kibir oluşur ve aşırı güven ise birçok hata yapmamıza neden olabilir. Kendisine aşrı güvenen bir şoför trafik kazası yapar. Kendisine aşrı derecede güvenen bir öğrencide kibir oluşur ve bir süre sonra başarısızlığa uğrayabilir. Bu nedenle hayatın her durumunda bu iki duyguyu dengelemek zorundayız.

 Sağlık ile hastalık da bir denge üzerine kuruludur. Eğer sağlıklı olmak için temizliğe önem vermezsek o zaman hasta oluruz. Başka bir tabirle hasta olmamak için temizliğe dikkat etmeliğiz. Temiz olmak için ise insanın çalışması ve mücadele etmesi demektir. Yani sağlık ve hastalık insana çalışma sorumluluğu getirerek insanı mücadele içine iter. Aile hayatında ise anne ve baba ailenin denge taşlarıdır. Eşlerden birisi üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmezse denge bozulur, huzursuzluklar ortaya çıkar ve bir süre sonra aile dağılmanın eşiğine gelebilir. Okulda ise Öğretmen ve öğrenci eğitimin denge taşlarıdır. Öğrenci görev ve sorumluluğun bilincinde olarak öğrenme gayreti içinde olmalı, öğretmenler ise görev ve sorumluluğun gereği olarak tüm bildiklerini öğrencileri ile paylaşmalıdır. Her iki taraftan birisinde bir dengesizlik olursa o zaman eğitim çöker.

Temizlik ve Sağlık,                    Pislik  Hastalık vep

Cennet ve Yapılan İyi Şeyler   Cehennem ve Yapılan kötü şeyler

Bilgi ve Mucadele                      Tembellik ve Cehalet

İman ve Güzel Ahlak                 İmansızlık ve Çirkinlik

Doğru                                         Yalan

Çalışmak                                     Tembellik

Cesaret ve Ümit                         Korku ve Endişe

 

İki günü birbirine eşit olan Müslüman zarardadır.                        

Google+ WhatsApp