Amiral Bristol ve General Harbord'un Gizli Emellerine İspanyol Grip Engeli

Amiral Bristol ve General Harbord'un Gizli Emellerine İspanyol Grip Engeli


En karanlık  günlerin yaşandığı ve makus tarihin bir kâbus gibi üzerimize düştüğü dehşetli günlerde bile  bir umut ışığı olmalıydı. Tüm alem Allah’ın huzurunda olduğuna göre özgürlük meşalesinin  tutuşturulması en akıllıca verilmiş karar olmalıydı.  İngiliz ve ABD çıkarları doğrultusunnada, Yunanlıları Anadolu'yu işkale davet eden ABD başkanı, Yunanlıların yardımına koşamadı. Yunanlı askerler, soğuk denizin haşin dalgaları arasında çırpınarak canverdiler. 

Peki neden Yunanlıları Anadolu'yu işgale davet edenler, Yunanlıların yardımına koşamadılar?*

I. Dünya savaşı sonrası Amiral Bristol, Batı Anadolu’da, General Harbord ise Doğu Anadolu’da İtilaf kuvvetleri üst düzey komutanları ile birlikte Ekim 1919 ve Nisan 1920 yıllarında Keşif gezisinde bulunmuşlardı. 

Her iki generalin görünürdeki görevleri Türkler mi Rumları yoksa Rumlar mı Türkleri katletti amacıyla Anadolu’da inceleme yapmışlar ve tuttukları raporda bölgedeki karışıklıkların Türklerden değil Rumlardan ve Ermenilerden kaynaklandığını belirtmişlerdi.  Yapmış oldukları incelemeler sonucunda: Türk nüfusunun daha fazla olduğu raporunu tutmuş olmalarına rağmen işgal girişimini başlattılar. Ne yazık ki Padişah Vahdettin, Wilson ilkelerine güvenerek Mondros Ateşkes anlaşmasının imzalanmasının büyük bir ihanet olduğunu daha yeni anlamıştı. Yurt geneli karış karış işgale uğradığında yapılan hata ve yanlışlığın vehametine tanık olunulacaktı. 
Oysaki Batılı Emperyalizmin gizli bir amacı vardı, bölgenin stratejik noktalarını belirlemek ve yapacakları takviye kuvvetlerle Türkleri egemenlik altına alarak yok etmekti.   
Bu dönemlerde ise Anadolu’da düşman işgali tehlikesi karşısında Türk Milletini uyarmak ve düşmana karşı direnişe geçirmek amacıyla yurdun çeşitli yerlerinde kongreler düzenlenmekteydi. 

ABD tereyağından kıl çeker gibi hiçbir engel ve direnişle karşılaşmadan Anadolu’yu egemenlik altına almak istiyordu. Bu yönde propagandalar yaptırmaktaydı. Bu nedenle mevcut kongrelerde Mustafa Kemal tam bağımsız bir devlet kurmak için konuşma yaparken, bazı kuvvet komutanları ve mebus üyeleri ise Amerikan mandasını savunmaktaydı. Halide Edip Adıvar da, ABD mandasını savunan düşünürlerden birisiydi. 

Bu arada General Harbord’un Mustafa Kemal ile ilginç bir konuşması var. General Horbord Mustafa Kemal’i ABD’ mandasına girmeye davet eder. İtilaf devletlerine karşı direnmeyi ise bir intihar olacağını belirtir. 
 Mustafa Kemal’in ise cevabı aynen şöyledir: “Bir serçe gibi emperyalizmin pençesinde çırpınarak ölmektense babalarımızın kahraman evlatları gibi vuruşarak ölmeyi tercih ederiz” der ve böylece ABD mandasına girmeyeceklerinin sinyallerini verir. 
ABD’nin teklifi üzerine Yunanistan’da seferberlik ilan edilir ve eli silah tutan tüm Rum gençleri zorunlu olarak askere alınıp Anadolu’ya getirilerek Batı Anadolu’da işgale başlanır.
Türkler direnişe geçtiğinde ise ne İngilizler, ne de ABD ne de diğer itilaf kuvvetleri Yunanistan’ın yardımına gelemedi. ABD’ İspanyol gribi nedeniyle çok aciz durumuna düşmüştü.3 

Yunanlılar, güçlü Türk taarruzu karşısında pek fazla dayanamayarak çözülmeye başladı.  Türkleri Batılı  emperyalistlerin pençesi altında tutsak ederek yok etmeye çalışan Yunan genarelleri, subaylar ve askerleri  Türk süngüsü altında ölmektense denizde boğulmayı tercih ettiler. Denize atlayarak Yunan sahiline yüzerek varmaya çalışan Yunan kuvvetleri, denizin haşin dalgaları arasında çırpınarak can verdiler. 
Böylece Batılı emperyalistlerin Türkleri Anadolu’dan atma hevesleri kursaklarında kaldı. 

Sözlerimi Kur’an-ı Kerimin bir ayeti ile sonlandırmak istiyorum: "Allah, dilediğini yardımıyla destekler ve güçlendirir. Elbette bunda, görecek gözleri olanlar için kesin bir ibret vardır."1  Ey mü’minler! Siz, insanların iyiliği için yeryüzüne çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü siz usûlünce iyilikleri ve güzellikleri emredip yayar; kötülük ve çirkinlikleri yasaklayıp önüne geçmeye çalışırsınız. Bunu da zâten Allah’a inandığınızdan dolayı, onun bir gereği olarak yaparsınız. Ehl-i kitap da iman etseydi, elbette kendileri için hayırlı olurdu. Gerçi içlerinde inananlar da var, fakat onların çoğu dinden çıkmış fâsıklardır.2

ALLAH BAYRAĞIMIZI ŞANLI, ORDUMUZU GÜÇLÜ, MİLLETİMİZİ DİNAMİK, ULUSUMUZU HAK YOLUNDA YÜRÜYEN, HUKUKUMUZU ADİL, GENÇLERİMİZİ BAŞARILI, CUMHURİYETİMİZİ DAİM İLELEBET KILSIN. CUMHİRİYET BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. 

Kaynakça:
*1Al-i İmran 13

*2 Al-i İmran 110, 112

*3Tarih34.com

http://tarih34.com/ispanyol-gribi-ve-i-dunya-savasinin-sona-ermesi_h2530.html

Google+ WhatsApp