Meğerse Ormanları Kimler Yakıyor muş?

Meğerse Ormanları Kimler Yakıyor muş?


Ülkemiz yanıyor, Türkiye yanıyor, kimsenin elinden bir şey gelmiyor. Haberlere baktığımda zaman zaman gözlerimden yaş akıyor. 
Önceki gün ani anda 33 farklı yerde yangın çıktı. Bir haftada 81 farklı yerde yangın çıktı. Dün de  12 farlı yerde ani anda yangın çıktı. 
Bu sayılar bana yabancı değil. Dünden beri televizyon haberlerini seyrediyorum, burada suçlu kim? Tüm kanalları taradım. Nihayet bazı basın kanallarında suçlu hemen bulunuvermiş! Bakın yangınları çıkaran suçlular meğerse kimmiş:
-1. Düşük Nem !
-2. Sıcaklık !
-3. Rüzgar !
-4. Rüzgarın ani anda çalım atarak yön deyiştirmesi !

Bu yakarıda saydığım sebepler tabiat ananın ya çocukları olmalı ya da askerleri olmalı. Demek ki tabiat ana bize veya tüm dünya insanlığına kızmış olmalı ki bunlar kendi aralarında işbirliği yapmış ülkemizi yakmaya karar vermişler!!!
Bu gün ise Türkiye genelinde son bir haftada çıkan yangınların sayısı 135,  bunların 129’unun kontrol altına alındığı söylendi.
33, 7 veya 12 sayılar kulağıma yabancı olmayan rakamlar. Birileri ya bu sayıları savunan ve sembol edenleri köşeye sıkıştırmak istiyor veya bu sayıları ifade eden sembolleri ile birilerine mesaj veriyor olabilir. 
Kanaatimce bu demek oluyor ki derin güçler perde arkasında birbirlerine karşı savaş açmış olabilir ve ülkemizi kendi savaş arenaları için kullanabilecekleri bir alan seçmeye çalışıyor olabilirler.
Ama sonuçta yöre halkının değer verdikleri, geçimlerini sağladıkları bağları, bahçeleri, hayvanları yanıyor. Türk ulusunun gelecek neslinin rızıkları daha doğrusu gelecekleri yanıyor ama kimsenin elinden bir şey gelmiyor.
 
Arkadaşlar eğer bu görüşümde doğru tahminde bulunabilmişsem ki sonraki günlerde İstanbul ve çevresinde veya Marmara bölgesinde de çok sayıdaki yangın çıkarılabilinir. 
Bu nedenle acil olarak İstanbul halkı hatta Marmara halkı tüm vatandaşlar bu tür olası kundaklama ve yangınlara karşı iş birliği içine girilerek Ormanlarımızın giriş ve çıkışları denetim ve kontrol altına alınmalıdır diye düşünmekteyim. 
Biz Milli Eğitim camiası olarak okulumuz öğrenci velilerini okulların Sivil Savunma Kulübünü aktif göreve çağırmalı, şimdiden olası doğabilecek yangınların önüne geçmek için gerekli hazırlıkları ivedi olarak yapmamız gerekir, düşüncesindeyim.
-Ülkemiz Yanmasın
-Gençlerimizin, evlatlarımızın gelecekleri, ikballeri yanmasın. 
Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah bilinçli olarak ormanları dünyanın neresinde olursa olsun yakanları kahr-u perişan etsin inşallah. Allah hainlere lanet etsin. 
Hayvanlar yanıyor, Doğa yanıyor,  Eko sistem yok ediliyor.

 

Google+ WhatsApp