Kategori : Lise 4: Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

İran İslam Devrimi

İran İslam Devrimi

Humeyni Şahı Devirerek İran İslâm Cumhuriyeti Devleti'ni Kurdu

TİKA

TİKA

TİKA, Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye′ye komşu ülkeler olmak üzere, gelişme yolundaki ülkelerin kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, sosyal, kültürel, eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla 24 Ocak 1992 tarihinde Dışişleri Bakanlığı′na bağlı bir teşkilat olarak kuruldu.

Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk Savaş Dönemi

Soğuk Savaş dönemi dünyü ülkelerinin izledikleri dış politika Ortadoğu'da Bağımsızlık Hareketleri