Hz. Osman Dönemi İslam Devleti

Hz. Osman Dönemi İslam Devleti

Hz. Ebubekir: (632-634)
Hz. Ömer: (634-644)
Hz. Osman (644-656)
Hz. Ali (a.s.) (656-661)
Hz. Hasan (a.s):
 


Hz. Ömer’in önerdiği altı kişi arasından seçilir. Halifeler arasında aşırı zenginliği ve soyunu korumasıyla tanınır. Devletin toprağından ve hazinenin gelirinden, soyundan olan Emeviler’e büyük paylar verir. Bu durum, Müslümanlar arasında hoş karşılanmaz. Sonunda ayaklanmalar çıkar ve Hz. Osman şehit edilir. Dönemin önemli olayları:
*Bu dönemde Bizans'la önemli mücadeleler yapılmıştır.

*Doğuda ilerleyen Müslümanlar Harzem ve Horasan'ı ele geçirmiş ve Türklerle karşı karşıya gelmişlerdir. Hazar Türkleriyle yapılan savaşta İslâm Ordusu yenilmiştir.
* Libya'nın geri kalan kısımları ve Tunus ele geçirilmiştir.
*İlk İslam donanması oluşturulmuştur.
* Akdeniz'deki adalara sefer düzenlenmiş ve Kıbrıs fethedilmiştir.
* İlk deniz savaşı -Zatüzsavari- 655'te Bizans'la yapılmış ve Bizans donanması yenilgiye uğratılmıştır.
* İslam fetihleri geniş bir coğrafyaya yayıldığından, tartışmaların önlenmesi amacıyla Kur'an-ı Kerim çoğaltılmıştır.
* İslam tarihindeki ilk iç karışıklıklar bu dönemde çıkmıştır.
*Ayaklanmalar Hz. Osman'ın şehit düşmesiyle neticelenmiş ve İslam dünyasındaki huzur¬suzluk artmıştır.

 

Google+ WhatsApp