Hz. Ömer Dönemi İslam Devleti

Hz. Ömer Dönemi İslam Devleti

Hz. Ömer, I. Halife Ebubekir'in ölümü üzerine yerine seçilmiştir.

Hz. Ebubekir: (632-634)
Hz. Ömer: (634-644)
Hz. Osman (644-656)
Hz. Ali (a.s.) (656-661)
Hz. Hasan (a.s):
 

HZ. ÖMER DEVRİ (634-644)
*   Yermük Savaşı'nın kazanılmasıyla (636) Suriye'nin fethi tamamlanmıştır.
*    Halep, Antalya ve Kudüs fethedilmiştir. (637)
*   Hz. Ömer devrinde İranlılarla yapılan ilk savaşta (Köprü Savaşı) Müslümanlar ye¬nilmiştir(634).
 *   Müslümanlar Kadisiye (637), Celula ve en son Nihavent Savaşı'nda İranlıları yenilgi¬ye uğratmış ve İran toprakları fethedilmiştir.

NOT: Müslümanlar İran'ın fethiyle Horasan sınırına ulaşmış ve Türklere komşu olmuşlardır.

* 642'de Mısır'ın fethini tamamlamıştır.
* Bu dönemde Bingazi ve Trablus da fethedil¬miştir.
 Hz. Ömer Devri özellikle İslam Devleti’nin örgütlenmesi açısından oldukça önemlidir.
Bu dönemde;
İlk düzenli ve daimi ordu kuruldu.
Cünd denilen ordugâh şehirler oluşturuldu.
Ülke yönetim birimlerine ayrıldı
İkta sistemi uygulandı.
Hicri takvim kullanılmaya başlandı.
Beytü'l-Mal (Devlet Hazinesi) oluşturuldu.

Google+ WhatsApp